Redakcijos žodis. 2010 m. birželis. Nr. 4

01
06 /
2010

Gegužę užbaigėme Velykų laiko šventes, tačiau birželis mus vėl džiugina ypatingu Viešpaties artumu. Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmėmis (Devintinėmis) Bažnyčia kviečia dėkoti už neišmatuojamą dovaną, kurią mums padovanojo Kristus, pakviesdamas prie savo stalo ir būdamas su žmonėmis Švenčiausiame Sakramente. Ypatingas Kristaus ir jį priimančiojo artumas, besąlygiška meilė pabrėžiama ir Švč. Jėzaus Širdies šventėje. Atvertas Jėzaus šonas, iš kurio ištekėjo vandens ir kraujo, mums yra pačios didžiausios meilės išraiška. Tad per birželines pamaldas litanijomis garbiname Švč. Jėzaus Širdį ir pasiaukojame Jai.

Birželį greta daugybės krikščionių kankinių minime ir apaštalus šv. Petrą ir Paulių. Tai dvi svarbiausios gimstančios Bažnyčios asmenybės, skirtingos, bet papildančios viena kitą, du Bažnyčios pamatiniai akmenys. Simonas Petras – uola, pirmasis išpažinęs Kristaus Dievystę ir pirmasis sulaukęs Jėzaus gailestingumo už Jo išsigynimą. Paulius – buvęs krikščionių persekiotojas, Viešpaties apakintas ir atsivertęs kelyje į Damaską, su didžiuliu uolumu ir įkarščiu skelbęs pagonims Jėzų Kristų. Sujungti kankinystės vainiko šv. Petras ir Paulius krikščionims yra drąsinantis pavyzdys sekti Išganytoju net ir sunkiausiuose išbandymuose.

Panašaus užsidegimo ir ryžto vedami birželio 26–27 d. į Panevėžį susirinks apie 6000 tikinčių Lietuvos jaunuolių. Lietuvos jaunimo dienų šūkis „Kelkis ir eik“ primena mums Evangelijos istoriją apie paralyžiuotąjį, kurį jo draugai nuleido prie Jėzaus išardę namo stogą. Mums reikia panašaus ryžto ir atkaklumo, kad pasiektume ir atsivertume gydančiai ir atleidžiančiai Jėzaus galiai. Nuo 2009 m. sausio po Lietuvos vyskupijas keliauja LJD kryžius, raginantis nebijoti prisiliesti ir priimti kryžių ir Nukryžiuotąjį į savo gyvenimus. Tebūnie tai atsivertimo ir priartėjimo prie Išganytojo laikas visiems LDJ dalyviams.

Indrė Klimkaitė

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.