Vakaro malda šeimoje. 2013 m. kovas. Nr. 3(37)

01
03 /
2013

Niekas nevalo taip gerai mūsų proto nuo nežinojimo ir valios nuo blogų polinkių, kaip malda. Ji apšviečia mūsų protą Dievo šviesos skaistumu, uždega valią dangaus meilės ugnimi. Malda yra palaimos vanduo, kuris gaivina ir drėkina mūsų gerų norų žiedus, nuplauna sielą nuo netobulybių ir stebėtinai atvėsina mūsų širdį nuo visų pageidimų ir jų kaitros: malda yra mūsų minties ir širdies pakėlimas į Dievą.
Šv. Pranciškus Salezas

Atėjus pavasariui plačiau atveriami namų langai. Šluostomos susikaupusios dulkės. Spalvos atgauna ryškumą. Namus užlieja saulės šviesa. Taip pat ir mes kasmet esame kviečiami rasti laiko atverti savo sielos langus Dievo šviesai, nušluostyti dulkes, kurių prisirinko ten, kur gimsta mintys ir pasiryžimai, kvėpti visa krūtine Dievo žodį ir maldą.

Gavėnia – Dievo ir žmogaus suartėjimo metas. Įprasminkime savo šeimoje šį liturginį laikotarpį.

Pravartu šeimose atidžiai laikytis gavėnios kelyje sutinkamų ženklų, kuriuos sudėliojo Bažnyčios tradicija. Sutinkame priminimų: tyla, malda, atgaila, pasninkas, šalpa… Aptarkime su visais savo šeimos nariais, kaip laikysimės šių patarimų. Vieni kitų klauskime: „Ko atsisakysime per šią gavėnią?“ Gal saldumynų? Gal apribosime laiką prie televizoriaus ar kompiuterio? Gal bandysime šiuo laikotarpiu nesiskųsti ar nesakyti nieko pikta? Gal visi taupysime pinigėlius kokiai „Caritas“ paramos akcijai? O gal jais pradžiuginsime savo kaimyną? Kai nuspręsite, kam bus skiriamos aukos, vaikai tegul papuošia tuščią kavos skardinę ir užklijuoja ant jos etiketę. Tada pastatykite gerai matomoje vietoje. Ir suaugę, ir vaikai dėkite ten pinigėlius, kuriuos būtumėte išleidę sausainiams, ledams ar pramogoms. Svarbiausia nuolat kalbėtis, koks viso to tikslas.

Neužmirškite kovo 19 d. su šeima atšvęsti šv. Juozapo dienos. Tai atokvėpis gavėnios laikotarpyje. Aptarkite šv. Juozapo gyvenimą, pasigaminkite ką nors gardaus.

Šeimai susirinkus, maldos kampe uždegama žvakė. Vienas iš tėvų pradeda maldą.

Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Giesmė. Tegul mažesnieji išrenka giesmelę, tinkančią gavėnios laikotarpiui.

Dievo žodis. Dėkinga širdimi skaitome dienos Evangeliją.

Tyloje apmąstykime gražiausią sakinį, pasidalinkime juo su savo šeimos nariais. Jei yra nesuprantamų vietų, sustokime minutėlei pasiaiškinti, pasvarstyti. Gavėnios metu mes turėtume mąstyti apie mūsų Išganytoją Jėzų Kristų, kuris tampa mums ypač artimas ir brangus, nes buvo išduotas, apleistas, kentėjo ir mirė, kad mes būtume atpirkti.

Sąžinės patikrinimas.  Žvelkime į savo dieną. Gal pastebėsime kliūtis, kurios mums trukdo pilnai džiaugtis Dievo vaikų laisve?  Koks aš buvau su sutiktais žmonėmis? Kaip man sekėsi dalintis, atjausti, užleisti, dėkoti, pagirti?.. Ar atlikau savo pareigas, priimtus įsipareigojimus? Ar dažnai atsiminiau Jėzų ir prašiau palaimos savo džiaugsmams ir rūpesčiams? (galime naudotis Liturginiame maldyne esančia sąžinės peržvalga vaikams)

Atleidimo malda. Savo silpnumą ir pasisekimus atnešame Gerajam Tėvui. Jo mylinti širdis nori mus sustiprinti, pripildyti, nuraminti, dovanoti Viltį. Kiekvienas paeiliui pakartoja: Viešpatie, apšvieski mano širdį.

Užtarimo malda. Perskaitykime maldavimus iš vakarinės tos dienos „Magnificat“ maldos, įsijunkime į dvasinę bendrystę su kitomis besimeldžiančiomis šeimomis, bendruomenėmis.

Jėzaus išmokyta malda. Su pasitikėjimu tarkime Tėve mūsų…

Tyla. Pabūkime drauge vidinėje tyloje, tegul Viešpats daro savo darbus…

Palaiminimas. Šeimos nariai laimina vienas kitą, paženklindami
kaktas kryžiaus ženklu ir tardami: Tepalaimina Tave Viešpats.

Pabaigos giesmė.

Tepadeda gavėnia kiekvienai šeimai atitolinti nuo savęs viską, kas išblaško sielą, ir pagilinti tai, kas ją maitina ir atveria Dievo ir artimo meilei. Prasmingo laiko keliaujant Prisikėlimo link.

Virginija ir Ramūnas Drukteniai,
vakarais drauge besimeldžiantys su savo vaikais:
Kamile, Sigita, Jurgiu ir Adomu

(Vilniaus Šv. Jonų bažnyčia)

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.