Vakaro malda šeimoje. 2014 m. spalis. Nr. 10(56)

01
10 /
2014

Katalikiškas pasaulis spalio mėnesį meldžiasi rožinio malda. Ši malda susideda iš daugelio pakartojimų. Savo struktūra ji yra artima mūsų gyvenimo ritmui. Visiems mūsų veiksmams būdingi pakartojimai. Ilgiausias kelias susideda iš daugybės žingsnių. Linksmiausia ar liūdniausia diena – iš daugybės akimirkų, minučių, valandų. Dažnai mūsų mintys sukasi verpetais tarsi veržlaus kalnų upelio vanduo, ir rožinio malda gali tapti siauru liepteliu, vedančiu į nurimimą, į širdies tylą. O juk tas lieptelis dar ir su turėklais – rožinio karoliukais, kurių laikydamiesi nepamesime kelio net ir susidūrę su baime, bejėgiškumu ar liga. Rožinio malda yra vertinga dvasinė priemonė, padedanti ugdyti mūsų artumą su Jėzumi. Ši malda – tai Kristaus slėpinių apmąstymas drauge su Mergele Marija.

Bandykime visi įsitraukti į šią maldą. Gal drauge iš sudžiovintų sėklų pasigaminkime rožinį? O gal iš sagų ar stiklinių karoliukų leiskime vaikams jį sudėlioti meldžiantis? Tegul vaikai veda šią maldą, skaičiuodami rožinio karoliukus.

Šeimai susirinkus, maldos kampelyje padedamas paveikslas, skirtas Marijai ar Jėzui, uždegamos žvakės, vienas iš tėvų pradeda maldą.

Pradžia. Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Giesmė. Mėgstamą giesmę tegul pasiūlo vaikai.

Dievo žodis. Pasirinktinai galime skaityti dienos Evangeliją ar Evangeliją pagal rožinio slėpinius.

Pvz., Šviesos slėpiniai:
1. Jėzaus Krikštas Jordane – Mt 3, 13–17
2. Vestuvės Kanoje – Jn 2, 1–11
3. Dievo Karalystės skelbimas – Mk 2, 3–12
4. Atsimainymas – Lk 9, 28–35
5. Eucharistijos įsteigimas Lk 22, 14–20

Tyloje apmąstykime gražiausią sakinį, pasidalykime juo su savo šeimos nariais. Jei yra nesuprantamų vietų, nepagailėkite minutėlės joms pasiaiškinti, pasvarstyti.

Rožinio malda. Prieš melsdamiesi išsakykime savo rūpesčius; atsiminkime žmones, kurie kenčia, serga, liūdi. Viską patikėkime Marijos globai, o patys viltingai žvelkime į Jėzaus gyvenimą kalbėdami rožinį.

Jei vaikučiams sunku kalbėti vieną rožinio dalį, kalbėkite vieną slėpinį. Arba kiekvienas šeimos narys tegu išsirenka iš kalbamos dalies slėpinį, jį pasako, o visi drauge sukalba Tėve mūsų ir 10 Sveika, Marija.

Palaiminimas. Vienas iš tėvų (arba abu kartu) palaimina vaikus ir vienas kitą paženklindami kaktas kryžiaus ženklu ir tardami: Telaimina Tave Viešpats.

Galima perskaityti palaiminimą:
Tegul Kristaus ramybė karaliauja jūsų širdyse.
Tegul Kristaus Žodis išlieka jumyse.
Ir tegul visa, ką darote ar sakote, tebūna visuomet daroma ir sakoma
Viešpaties vardu.

Pabaigos giesmė.

Palaimintasis Bartolas Longas kitados pastebėjo, kad kai du bičiuliai dažnai bendrauja, supanašėja jų papročiai. Taip ir mes dažnai kalbėdamiesi su Jėzumi ir su Marija, nepaisant mūsų silpnumo ir menkumo, galime tapti vis labiau į juos panašūs. Tad raskime laiko savo šeimose šiai bičiulystei.

Virginija ir Ramūnas Drukteniai su vaikais
Kamile, Sigita, Jurgiu ir Adomu (Vilniaus Šv. Jonų bažnyčia)

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.