Darželinukai pagal Dievo paveikslą

01
09 /
2017

Prieš pusmetį Vilniuje, Žirmūnų gatvėje, atsidarė naujas krikščioniškas „Šeimų darželis“. Pagal „Opus Dei“ įkūrėjo, šventojo Chosėmarijos Eskrivos mokymą, darželyje svarbiausiais vaiko ugdytojais išlieka tėvai. Ypač didelis dėmesys skiriamas vaikų charakterio, dorybių, gerų įpročių ugdymui. Mat būtent pirmieji gyvenimo metai tam palankiausi. Be to, darželinukų veiklas nuolat lydi ir nuoširdi malda. Jie auga ir tvirtėja Dievo ir žmonių akyse.

– Kam kilo mintis steigti tokį darželį Lietuvoje? – „Magnificat“ paklausė vienos iš darželio steigėjų – Agatos Jurolaitės-Mažeikienės.

– Įkurti tokį darželį sumanė „Opus Dei“ šeimos, kurios pačios turėjo mažų vaikų. Darželį įsteigė šeimos ir pedagogai, kurie stengėsi dėl vaikų, kad jie užaugtų puikiais žmonėmis, geriausiais, kokiais gali būti.

Mums buvo svarbu, kad vaikai jaustų, jog pajėgia keisti pasaulį į gera. Nesinorėjo vaikų vien tik mokyti kažkokių dalykų. Norėjosi formuoti tvirtus charakterius, kurie ateityje nulems visą jų gyvenimą, ateities poelgius ir pasirinkimus.

Šeimos prie darželio steigimo dirbo ilgiau nei dvejus metus – domėjosi, studijavo, stažavosi, ir po dvejų metų atidarė pirmą vaikų darželį. Darželis pradėjo veikti šiemet kovą.

Šiuo metu kviečiame 3–5 metų vaikus, renkame vaikų grupes. Darželyje numatytos trys grupės po 16 vaikų.

– Kokios šv. Chosėmarijos Eskrivos mintys įkvėpė „Šeimų darželio“ kūrėjus? Kaip darželio veikloje atsispindi „Opus Dei“ dvasingumas?

Šv. Chosėmarija Eskriva akcentavo šeimos, tėvų vaidmenį vaikų ugdymui. Šis šventasis ragino tėvus būti pirmais ir pagrindiniais savo vaiko ugdytojais ir tokiais išlikti ir tada, kai vaikas pradeda lankyti darželį ar mokyklą.

Tai įkvėpė šeimas steigti ugdymo įstaigas, kuriose būtų puoselėjamos krikščioniškos vertybės, tokios kaip namuose, o tėvai turėtų galimybę bendradarbiauti su ugdymo įstaigomis, prisidėti prie savo vaikų ugdymo, būti labai arti savo vaikų netgi tada, kai jie didžiąją laiko dalį praleidžia ugdymo įstaigose.

Šis šventasis taip pat akcentavo, jog savo šeimose visų pirma turime ugdyti vaikus padėdami jiems tapti nuostabiais žmonėmis, sukurtais pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tai pasiekiama ugdant dorybes – sąžiningumą, valią, tvirtumą, nuolankumą, drąsą, išmintį ir kitas.

Nuo mažų dienų mokome vaikų įvairų dalykų (kalbų, muzikos, menų) dažnai pamiršdami tai, kas yra svarbiausia, būtent – kokiu žmogumi užaugs mūsų sūnus ar dukra?

Charakteris (dorybės) ir jau vaikystėje suformuotos vertybinės nuostatos nulemia visą žmogaus gyvenimą, jo ateities poelgius ir pasirinkimus, todėl jis turi būti ugdomas pirmiausia.

– Kaip ugdote vaikų išmintį, teisingumą, tvirtumą, nuoširdumą ir kitas dorybes?

– „Šeimų darželyje“ vaikai dorybių mokosi ugdydami konkrečius įpročius. Pavyzdžiui, šį mėnesį vaikai ypatingai mokosi visada pabaigti iki galo tai, ką pradėjo (atkaklumas, tvirtumas).

Taip pat mokomės įžvelgti teigiamas savybes tuose žmonėse, kurie galbūt mums nepatinka (draugystė), rūpinamės, kad mūsų išvaizda būtų tvarkinga, pasižiūrime į veidrodį (tvarkingumas).

Visą mėnesį apie šiuos įpročius kalbame, išnaudojame kiekvieną progą (kasdien) šiuos įpročius ugdyti, apie juos kalbėti. Toks susitelkimas į konkrečius įpročius yra labai veiksmingas, leidžia vaikams juos įsisavinti, suprasti, pamatyti savo elgesio naudą ir grožį.

Mėnesio pabaigoje jau turime gražius įpročius, tad kitą mėnesį imamės naujų.

Darželyje, be dorybių ugdymo, laviname ir vaikų talentus (muzikinius, meninius, sporto ir kitokius), per žaidimus ir veiklas perteikiame žinias apie juos supantį pasaulį, mokomės eilėraščių, mename mįsles, kalbamės įvairiomis temomis, klausomės klasikinių ir kitų kūrinių.

Nuostabu yra matyti tokio amžiaus vaikų imlumą, smalsumą ir džiaugsmą tiesiog būnant ir mokantis per žaidimą.

Svarbus ir jausmų pažinimas. „Šeimų darželio“ vaikai mokosi geriau pažinti ir suvokti savo jausmus. Kas savaitę gilinamės į vis naują jausmą: linksmas, liūdnas, vienišas, pavydus, laimingas, išsigandęs…

Aiškindamiesi, ką jaučia, vaikai įgyja asmeninės laisvės savarankiškai priimti gyvenimo sprendimus. Sužino, kad liūdėti ar pykti, kartais ir išsigąsti yra normalu. Gebėdami priimti ir išgyventi skaudžius jausmus, vaikai išmoksta džiaugtis gyvenimu, jaustis saugūs ir laimingi.

– Ar tiesa, kad yra tinkamas amžius kiekvienai dorybei ugdyti?

– Kiekvienai dorybei ugdyti ir savo „aukso amžius“. Tai reiškia, kad kaip tik tuo laikotarpiu vaikas yra imliausias vienam ar kitam dalykui išmokti ir tai reikalauja mažiausiai pastangų.

Ypatingai svarbus ir jautrus yra vaikų raidos periodas nuo 1 iki 7 metų, nes kaip tik tada yra dedami dorybių (charakterio savybių) pamatai. Pavyzdžiui, šiuo laikotarpiu dėkingiausia yra ugdyti vaikuose tvarkingumą, nuoširdumą, paklusnumą ir kitas dorybes.

Gerą moralinį įprotį, charakterio savybę yra lengviau suformuoti, negu vėliau taisyti. Įdomu tai, kad dar vaikystėje, vaikas išmokęs būti, pavyzdžiui, atkaklus, vėliau mokykloje moka siekti užsibrėžtų tikslų, nenusimena, jeigu nesiseka, moka rasti išeitį. Visa tai turi tiesioginę įtaką jo pasiekimams mokykloje, ir ne tik.

Arba, tarkime, vaikai, nuo mažų dienų išmokę būti tvarkingi, ateityje mokės planuoti savo laiką, teisingai susidėlioti prioritetus, vadovautis logine seka priimdami sprendimus ar imdamiesi veiksmų ir panašiai.

– Kiek vaikų temperamentas turi įtakos jų charakteriui? Gal kai kurių vaikų tiesiog neįmanoma mokyti tam tikrų dorybių?

– Žinoma, vaikų temperamentai skiriasi, o charakteris formuojasi temperamento pagrindu. Tačiau charakteris nėra nekeičiama duotybė. Jį galima formuoti.

Mokantis teigiamų moralinių įpročių, charakteris nugali temperamentą ir šis nustoja dominuoti. Taip po truputį įgyjama amžių atitinkanti branda.

Kad charakterį galima ugdyti nepriklausomai nuo to, koks žmogaus temperamentas, įrodo tai, kad to paties temperamento žmonės, augantys skirtingoje aplinkoje, gali turėti visiškai skirtingus charakterius.

– Iš ko perėmėte darželyje puoselėjamą charakterio ugdymo modelį?

– Šis ugdymo modelis sugalvotas kone prieš pusšimtį metų Barselonoje. Ten šeimos ir pedagogai pamatė, kaip veiksminga ugdyti vaikų charakterį.

Suformulavę ugdymo modelį, jie steigė mokyklas ir universitetus, kurie veikė būtent taip – ugdė vaikų ir jaunuolių charakterius. Šių mokyklų ir universitetų absolventai užaugo itin sąmoningi, atsakingi, kūrybingi, o jų mokslo rezultatai – vieni geriausių šalyse.

Tokį pat modelį, atsižvelgdami į lietuvių kultūros ypatumus, taikome ir „Šeimų darželyje“. Labai džiaugiamės, kad Ispanijoje veikiantis Šeimų edukacijos institutas stipriai mus palaiko, visada pataria.

Esame didelio tinklo dalis. Institutas ir jo darbuotojai vadovauja 13 ugdymo įstaigų Ispanijoje, o šis ugdymo modelis jau yra įgyvendinamas 38 pasaulio šalyse, 500 ugdymo įstaigų.

– Kaip vaikai darželyje išgyvena tikėjimą, Dievo artumą?

– Kai ugdome vaiką visapusiškai, negalime ignoruoti jo dvasios. Ypatingą dėmesį skiriame tam, kad vaikai būtų atviri antgamtiškumui ir mokėtų megzti santykį su Dievu ir žmonėmis.

Vaikai kasdien meldžiasi. Trumpa malda pradedame kiekvieną dieną, kaskart prieš valgydami palaiminame maistą, minime Bažnyčios šventes, stengiamės, kad vaikai suprastų jų grožį ir prasmę.

Mums taip pat svarbūs šventieji. Stengiamės, kad vaikai juos pamiltų ir atrastų, ko galima iš jų išmokti.

Labai svarbu paminėti, kad nors „Šeimų darželio“ ugdymas remiasi krikščioniškomis vertybėmis, tačiau darželis yra atviras visoms šeimoms. Tikėjimą mažiau pažįstantys žmonės neturėtų išsigąsti ir jaustis netinkami. Mes visi esame kelionėje į Dievo pažinimą ir joje mokomės vieni iš kitų.

– Kaip pasiekiate, kad tėvai, kurie palikę vaikus pluša darbe, ir darželyje išliktų pagrindiniais vaiko auklėtojais?

– Tėvai visada liks pagrindiniais vaiko ugdytojais. Mūsų siekis, kad darželis būtų tarsi namų tęsinys. To siekiame darželyje puoselėdami tėvų skatinamas vertybes. Taip pat stengiamės patraukliai ir kūrybingai įtraukti tėvus į ugdymo procesą.

Globodami kiekvieną šeimą ir vaiką, rengiame nuolatinius susitikimus bei pokalbius. Su mentoriumi susitinka abu tėvai. Jie abu prisiima atsakomybę už vaiko ugdymą.

Tėvai į susitikimą „atsineša“ namuose pastebėtas situacijas, įžvalgas, kodėl vaikas elgiasi vienaip ar kitaip. Jie taip pat išgirsta ir mentoriaus mintis – jis pasidalija požiūriu iš šalies.

Tada visi kartu išsigrynina, ko verta siekti, ir sutaria dėl konkrečių veiksmų, kaip vaikui padėti vienoje ar kitoje situacijoje. Kai tėvai ir auklėtojai vieningai laikosi veiksmų plano, sukuriama vieninga aplinka tiek namuose, tiek darželyje. Tai labai veiksminga.

Vaiko pagrindiniais ugdytojais lieka tėvai – padedami mentoriaus jie patys priima sprendimus dėl vaiko ugdymo. Taip pat darželis padeda tėvams siekti bendrai išsikelto tikslo. O vaikas nesiplėšo tarp dviejų skirtingų auklėjimų.

– Kaip galima prisijungti prie „Šeimų darželio“?

– Tai labai paprasta. Pirmiausia kviečiame
apsilankyti puslapyje www.seimudarzelis.lt
parašyti mums el. paštu info@seimudarzelis.lt arba
paskambinti telefonu 8 670 50 567.

Suteiksime visą informaciją apie priėmimą, kainas ir kitas praktines detales . Apie kasdienes darželio veiklas ir akimirkas daugiau sužinoti galima feisbuko paskyroje Šeimų darželis (https://www.facebook.com/Seimudarzelis).

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.