Kaip naudotis „Magnificat“. 2017 m. sausis. Nr. 1(83)

01
01 /
2017

Mieli „Magnificat“ bičiuliai,

Tikime, kad kai kurie iš Jūsų meldžiatės su mumis jau nuo pirmojo „Magnificat“ numerio, tačiau kai kurie prie mūsų skaitytojų šeimos prisidėjote tik dabar ir kyla klausimas: kaipgi melstis su „Magnificat“?

Jums ir skirta ši trumpa instrukcija.

Perskaitę įvadinius straipsnius, atsiverčiate pirmąją mėnesio dieną. Ji pradedama Rytmetine malda, o užbaigiama Vakarine (arba Naktine) malda. Tai ištrauka iš Liturginių valandų – Visuotinės Bažnyčios maldos. Pasauliečiams siūloma malda yra sutrumpinta, kad krikščionys galėtų surasti laiko Dievui įtemptoje kasdienybėje. Rytmetinė malda pradedama kreipiniu „Viešpatie, atverk mano lūpas…“, o tariant šiuos žodžius – žegnojamasi. Tada skaitoma (arba giedama) psalmė ir Dievo žodis. Po jo rasite Zacharijo giesmės priegiesmį (pažymėtą raide P.), o pati giesmė yra pirmajame maldyno atvarte (iškart atsivertus viršelį). Po Zacharijo giesmės skaitome maldavimus, į kiekvieną atsiliepdami P. raide pažymėtu atliepu. Perskaičius pateiktus maldavimus, galima pridėti savus, įtraukiant į maldą savo kasdienius rūpesčius, ir tada sukalbėti Tėve mūsų bei nurodytą pabaigos maldą. Malda užbaigiama šiomis frazėmis:

Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.
Arba:
Jis, būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.
Arba:
Tu, būdamas Dievas, su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.
Arba:
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. (Taupydami vietą šių žodžių kaskart nepateikiame.)

Toliau rasite šv. Mišių skaitinius, kurių pradžioje – Įžangos priegiesmis ir Pradžios malda. Skaitinius galite sekti tiek dalyvaudami šv. Mišiose, tiek skaityti namuose ar klausantis šv. Mišių per radiją. Po Evangelijos rasite Atnašų maldą, nuorodą į Dėkojimo giesmę, Komunijos priegiesmį ir Komunijos maldą. Ši malda taip pat dažniausiai užbaigiama Prašome per Kristų… (žr. aukščiau). Po šv. Mišių skaitinių pateikiame MEDITACIJĄ, kuri dažniausiai susijusi su tos dienos Evangelijos skaitiniu arba tą dieną minimu šventuoju ar iškilme. Sekmadienio Evangeliją komentuoja Lietuvos dvasininkai ar vienuoliai.

Vakarinė malda vėlgi pradedama kreipiniu „Dieve, ateik man padėti“, jį tariant – žegnojamasi. Toliau skaitome (ar giedame) psalmę su priegiesmiu, Dievo žodį su atliepu ir Švč. Mergelės Marijos giesmę (pati giesmė publikuojama maldyno atvarto pradžioje, o atliepas kasdien vis kitas, žymimas raide P.) Į maldavimus, kaip ir Rytmetinėje maldoje, atsakome atliepu su raide P. Juos papildome savais, pabaigoje sukalbame Tėve mūsų… ir pabaigos maldą.

Kartais vietoje Vakarinės maldos rasite Naktinę. Ji kiek trumpesnė (be maldavimų), čia nėra Švč. M. Marijos giesmės, ją pakeičia Simeono giesmė. Pradedant Naktinę maldą siūloma atlikti sąžinės patikrinimą.

Kiekvieno puslapio viršuje prie datos rasite simbolį, ženklinantį, kokius Rožinio maldos slėpinius siūloma minėti tą dieną. Simboliai paaiškinti slėpinių sąraše prie Mišių eigos (puslapiuose raudonais krašteliais). Taip pat puslapio viršuje rasite nuorodą į Valandų liturgijos psalmyno savaitę (nuo I iki IV). Ji reikalinga tiems, kurie nori melstis pilną Brevijorių.

Puslapiuose raudonais krašteliais rasite visus šv. Mišių eigos tekstus su maldomis, kad galėtumėte pilnai dalyvauti šv. Mišiose. Taip pat pateikiame tam mėnesiui reikalingų liturginių tekstų ir novenų, pamaldumo praktikų. Štai sausio mėnesį nuo 18 iki 25 dienos kalbėsime aštuondienį už krikščionių vienybę, kurio tekstą rasite galiniame atvarte.

Neretai kyla klausimas, kodėl psalmės numeruojamos dvigubai. Pirmasis numeris yra pagal graikų ir lotynų (Vulgatos) tekstų numeraciją (taip numeruojama liturginiuose tekstuose), o antrasis (skliausteliuose) – pagal hebrajišką numeraciją (taip numeruojama šiuolaikiniuose Biblijos leidimuose).

Siekdami pažinti visų laikų Bažnyčios šventuosius bei palaimintuosius, papildėme leidinį biografijomis iš Romos martyrologo. Jos žymimos specialiu ženklu.

Tikimės tapti tinkamu ir ištikimu palydovu Jūsų tikėjimo kelyje ir maldos gyvenime. Ištvermės ir Dievo palaimos!

„Magnificat“ redakcija

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.