Kaip naudotis „MAGNIFICAT“. Penkios skrynios

08
01 /
2023

Mieli skaitytojai, šiame straipsnių cikle norėtume išsamiau papasakoti, kaip galima melstis su maldynėliu. Tikimės, kad tai pravers ne tik naujiems skaitytojams, bet ir seniai su juo draugaujantiems. Iš pradžių pamėginsime atskleisti, ką maldynėlyje galite rasti (ir randate!).

Visus tekstus galima būtų suskirstyti į 5 dalis – tai tarsi 5 skrynios, į kurias sukrauti per du tūkstantmečius kaupti Bažnyčios lobiai. Tiksliau, tik lobyno dalelė, kuria šiandien naudojamės melsdamiesi Mišiose ir namuose.

Ryto ir vakaro maldos

Rytmetinė ir Vakarinė maldos – kad dieną pradėtume ir vainikuotume Viešpaties akivaizdoje. Jos parengtos remiantis Valandų liturgijos pavyzdžiu, tačiau trumpesnės, pritaikytos skubančiam ir daug įsipareigojimų turinčiam, šeimos ir darbo reikalus mėginančiam suderinti pasauliečiui. Galima melstis tiek asmeniškai, tiek su savo artimaisiais ar bičiuliais.

Šv. Mišių tekstai

Bažnyčios dokumentuose ne kartą primenama, kad Eucharistija yra „krikščioniškojo gyvenimo versmė ir viršūnė“. „Idant meilė, kaip gera sėkla, sieloje augtų ir neštų vaisių, kiekvienas tikintysis turi noriai klausytis Dievo žodžio ir, malonės padedamas, darbais vykdyti jo valią, dažnai priimti sakramentus, ypač Eucharistiją, ir dalyvauti šventosiose pamaldose, nuolat atsiduoti maldai, savęs išsižadėjimui, veikliai broliškai tarnybai ir visų dorybių puoselėjimui savyje“ (Lumen gentium, 42).

Maldynėlyje esantys šv. Mišių skaitinių tekstai skirti ir tiems, kurie dalyvaudami Eucharistijoje nori labiau susitelkti į Dievo žodį, ir tiems, kurie nori šį žodį apmąstyti prieš ar po Mišių, ir tiems, kas negali kasdien dalyvauti šv. Mišiose, bet nori gyventi Bažnyčios ritmu skaitydami tos dienos skaitinius.

Dvasinis skaitymas

Eilinėmis dienomis Mišių skaitinius palydi dvasiniam skaitymui skirtas tekstas, atskleidžiantis vieną ar kitą girdėto Dievo žodžio aspektą, kartais – supažindinantis su tos dienos šventojo mintimis ar gyvenimu. Šių tekstų, vadinamų meditacijomis, autoriai – įvairių laikų Bažnyčios žmonės, pradedant nuo pirmųjų amžių Tėvų iki šių laikų krikščionių autorių.

Sekmadieniais savo mintimis mus praturtina Lietuvos dvasininkai, pašvęstojo gyvenimo asmenys ir veiklūs pasauliečiai.

Maldynėlio pradžioje galite rasti straipsnių, padedančių giliau pažinti Šventąjį Raštą ir geriau suprasti liturgiją.

Šventieji

Dienos pradžioje dedamos trumpos biografijos tų šventųjų, kurie tą dieną liturgiškai minimi visoje Bažnyčioje arba tik Lietuvoje. Jei šventojo minėjimas privalomas, jam skirti ir kai kurie Mišių bei Rytmetinės ir Vakarinės maldų tekstai. Tačiau liturgiškai prisimename tik vieną kitą žmogų iš didžiulio šventųjų būrio. Todėl dienos pabaigoje beveik kasdien išgirsite apie kokį nors mažiau žinomą šventąjį ar palaimintąjį, kurie, kaip tiki Katalikų Bažnyčia, jau yra Dievo šlovės artumoje.

Taip pat kiekvieną mėnesį kviečiame išsamiau susipažinti su kurio nors vieno šventojo ar palaimintojo gyvenimu – pateikiama ilgesnė biografija, atvaizdas, o neretai ir jo mintys.

Sakralus menas

Viršelio paveikslas ir maldynėlio pradžioje esantis jo aprašymas – dar viena galimybė pažvelgti į Bažnyčios lobyną, įvairių epochų menininkų darbus, o taip pat pagalba susikaupti meldžiantis, medituoti grožį, kuris mus priartina prie Dievo.

***

Kituose numeriuose planuojame detaliau paaiškinti, kaip naudotis maldynėliu, kaip pasisemti dvasios peno iš šių penkių skrynių. Jūs galite skaityti viską iš eilės, o galite jas atverti Jums patogia eilės tvarka arba atsirinkti tai, kas Jums aktualiausia. Mūsų rūpestis – kad viename leidinyje būtų visa tai, ko reikia skubančiam, bet laiko sau ir Dievui atrasti trokštančiam ir Bažnyčios ritmu eiti norinčiam žmogui.

Jei skaitant maldynėlį Jums kilo neaiškumų, kaip juo naudotis, ar kitų klausimų, kurie gali dominti ir daugiau skaitytojų, rašykite: redakcija@magnificat.lt, mėginsime atsakyti.

„Magnificat“ redakcija

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.