KAIP NAUDOTIS „MAGNIFICAT“

01
01 /
2020

Mieli „Magnificat“ bičiuliai, kai kurie iš Jūsų meldžiatės su mumis jau nuo pirmo „Magnificat“ numerio, tačiau kai kurie prie mūsų skaitytojų šeimos prisidėjote vėliau ar tik šiemet ir kyla klausimas: kaipgi melstis su ,,Magnificat“? Jums ir skirta ši trumpa instrukcija.

Perskaitę įvadinius straipsnius, atsiverčiate pirmąją mėnesio dieną. Ji pradedama Rytmetine malda, o užbaigiama Vakarine (arba Naktine) malda. Pasauliečiams siūloma malda yra sutrumpinta, kad įtemptoje kasdienybėje krikščionys galėtų rasti laiko Dievui. Rytmetinė malda pradedama kreipiniu „Viešpatie, atverk mano lūpas…“, o tariant šiuos žodžius dešinės rankos nykščiu ant lūpų brėžiame mažą kryžiaus ženklą. Tada skaitome (arba giedame) psalmės priegiesmį ir psalmę, ji užsklendžiama sukalbant „Garbė Dievui – Tėvui…“ ir pakartojant priegiesmį. Prie psalmės eilutę užbaigiančios žvaigždutės atsikvepiame ir darome didesnę pauzę, kad malda turėtų savo ritmą. Paskui skaitome Dievo žodį su atliepu. Po jo rasite Zacharijo giesmės priegiesmį (pažymėtą raide P.), o pati giesmė yra pirmajame maldyno atvarte (iškart atsivertus viršelį). Po Zacharijo giesmės skaitome maldavimus, į kiekvieną atsiliepdami P. raide pažymėtu atliepu. Perskaičius pateiktus maldavimus, galima pridėti savų, įtraukti į maldą savo kasdienius rūpesčius, ir tada sukalbėti „Tėve mūsų…“ bei nurodytą pabaigos maldą. Malda užbaigiama šiomis frazėmis:

Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris, būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.
Arba:
Jis, būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.
Arba:
Tu, būdamas Dievas, su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.
Arba:
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. (Taupydami vietą šių žodžių kaskart nepateikiame.)

Toliau dienoje rasite šv. Mišių skaitinius, kurių pradžioje – Įžangos priegiesmis ir Pradžios malda. Skaitinius galite skaityti namie, sekti dalyvaudami šv. Mišiose ar klausydamiesi šv. Mišių per radiją. Po Evangelijos rasite Atnašų maldą, nuorodą į Dėkojimo giesmę, Komunijos priegiesmį ir Komunijos maldą. Ši malda taip pat dažniausiai užbaigiama Prašome per Kristų… (žr. aukščiau). Po šv. Mišių skaitinių pateikiame meditaciją, kuri dažniausiai susijusi su tos dienos Evangelijos skaitiniu arba tą dieną minimu šventuoju ar iškilme. Sekmadienio Evangeliją paprastai palydi Lietuvos dvasininkų pamokslai, vienuolių ar pasauliečių mąstymai.

Vakarinė malda pradedama kreipiniu „Dieve, ateik man padėti…“, jį tardami žegnojamės. Toliau skaitome (ar giedame) psalmės priegiesmį ir psalmę, ji užsklendžiama sukalbant „Garbė Dievui – Tėvui…“ ir pakartojant priegiesmį. Tada skaitome Dievo žodį su atliepu (arba kitaip vadinama responsorija) ir Švč. Mergelės Marijos giesmę (pati giesmė publikuojama maldyno atvarto pradžioje, o priegiesmis kasdien vis kitas, žymimas raide P.). Į maldavimus, kaip ir Rytmetinėje maldoje, atsakome atliepu, pažymėtu raide P. Juos papildome savais maldavimais, pabaigoje sukalbame „Tėve mūsų…“ ir pabaigos maldą.

Kartais vietoje Vakarinės maldos rasite Naktinę. Ji kiek trumpesnė (be maldavimų), čia nėra Švč. Mergelės Marijos giesmės, ją pakeičia Simeono giesmė. Pradedant Naktinę maldą siūloma atlikti sąžinės patikrinimą.

Kiekvieno puslapio viršuje prie datos rasite simbolį, ženklinantį, kokius Rožinio maldos slėpinius siūloma melstis tą dieną. Simboliai paaiškinti slėpinių sąraše prie Mišių eigos (puslapiuose raudonais krašteliais). Taip pat puslapio viršuje rasite nuorodą į Valandų liturgijos psalmyno savaitę (nuo I iki IV). Jos prireiks tiems, kurie nori melstis visas Liturginių valandų (brevijoriaus) maldas.

Puslapiuose raudonais krašteliais rasite visus šv. Mišių eigos tekstus su maldomis, kad galėtumėte dar geriau dalyvauti šv. Mišiose. Taip pat pateikiame tam mėnesiui reikalingų liturginių tekstų ir novenų, pamaldumo praktikų. Šalia rasite Maldas prie stalo, kurias galėsite drauge su visa šeima kalbėti pradėdami ir baigdami valgyti.

Sausio mėnesį nuo 18 iki 25 dienos kalbėsime aštuondienį už krikščionių vienybę. Šią maldą rasite ant ketvirtojo numerio viršelio.

Neretai kyla klausimas, kodėl psalmės numeruojamos dvigubai. Pirmasis numeris yra pagal graikų ir lotynų (Vulgatos) tekstų numeraciją (taip numeruojama liturginiuose tekstuose), o antrasis (skliausteliuose) – pagal hebrajišką numeraciją (taip numeruojama šiuolaikiniuose Biblijos leidimuose).

Siekdami pažinti visų laikų Bažnyčios šventuosius bei palaimintuosius, kiekvienai dienai pateikiame vis kitų šventųjų biografijas – ir minimų pagal liturginį kalendorių, ir mažiau žinomų ar naujai skelbiamų.

Tikimės, kad esam tinkamas ir ištikimas palydovas Jūsų tikėjimo kelyje ir maldos gyvenime. Ištvermės ir Dievo palaimos!

„Magnificat“ redakcija

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.