Šventumo keliu kartu su šeima

15
03 /
2022

Kas yra Namų Bažnyčia?

Katalikiško judėjimo „Šviesa-Gyvenimas“ Namų Bažnyčios bendruomenė vienija sutuoktinių poras, jų šeimas, siekiančias geresnio tarpusavio sutarimo, augimo meilėje ir tikėjime, kartu einančias Dievo link. Ypatingas dėmesys skiriamas sutuoktinių dvasingumui, kadangi būtent jis sukuria geriausias sąlygas krikščioniškam vaikų auklėjimui. Kas mėnesį įvairiose parapijose vykstančiuose susitikimuose 4–7 sutuoktinių poros, sudarančios Naujosios Bažnyčios ratą, bei juos lydintis kunigas dalijasi patiriamais džiaugsmais, rūpesčiais, iškylančiais iššūkiais, skaito Šventąjį Raštą, meldžiasi, dalyvauja agapėje.

Bendruomenei priklausančios sutuoktinių poros priima Kristų kaip asmeninį Viešpatį ir Gelbėtoją, visapusiškai ir atsakingai dalyvauja parapijos bendruomenės gyvenime, praktikuoja kasdienį gyvenimą, paremtą krikščioniškais principais, kasmet stengiasi dalyvauti rekolekcijose.

Judėjimas „Šviesa-Gyvenimas“ kilo Lenkijoje, išplito už jos ribų, taip pat ir Lietuvoje. Ilgą laiką jis čia vienijo tik lenkų šeimas, bet, mūsų visų džiaugsmui, jau antrus metus Namų Bažnyčios bendruomenę Lietuvoje papildo lietuvių šeimos. Kelios iš jų jau dalyvavo ir rekolekcijose.

Kokie įsipareigojimai veda sutuoktinius šventumo keliu, kas padeda jiems augti ir stiprėti šioje kelionėje Dievo link? Sutuoktiniai kasdien bendromis pastangomis bei individualiai siekia to paties tikslo. Yra keli elementai, kurių įsipareigojama laikytis. Tai kasdienė asmeninė malda, sutuoktinių malda, šeimos malda, reguliarus Dievo žodžio skaitymas, kas mėnesį – laikas sutuoktinių dialogui, sistemingas darbas su savimi, savo santuoka, šeima, kasmetinis dalyvavimas rekolekcijose.

LIUDIJIMAI

Namų Bažnyčios įtaka santuokai

Santuokos sakramentą priimame kaip Dievo dovaną, kaip geriausią jo planą mūsų atžvilgiu. Santuokos priesaika ir Dievo palaiminimas – tai parama ir stiprybė, kuria naudojamės kasdien, atlikdami sutuoktinių ir tėvų pareigas. Dievo užnugaris, kurį jaučiame, padeda įveikti iškylančius rūpesčius ir sunkumus. „Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?“ (Rom 8, 31).

Namų Bažnyčios bendruomenė yra mūsų antra šeima, kurioje dalijamės džiaugsmais, rūpesčiais, išgyvenimais. Taip padedame sau ir kitoms sutuoktinių poroms augti tikėjime ir meilėje, o tai yra Dievo planas – kiekvieną žmogų kreipti šventumo link. Mes šiuo keliu žengiame kartu mūsų bendruomenės padedami.

Božena ir Krzysztof

Laiminga santuoka galima tik tada, kai sutuoktinius jungia tos pačios vertybės, kai jie moka tarnauti vienas kitam. Santuokos sakramentas – tai abipusė pagalba, rūpinimasis sutuoktinio dvasine gerove, jo išganymu, atsakomybė už save ir už sutuoktinį. Priklausymas Namų Bažnyčios bendruomenei mobilizuoja mus, padeda dvasiškai tobulėti, gilinti santykius su Dievu ir tarp šeimos narių, o tai pasiekiama bendrai meldžiantis su vaikais, su sutuoktiniu, skaitant Dievo žodį.

Ivona ir Henryk

Namų Bažnyčios bendruomenė padeda mums dvasiškai tobulėti, geriau suprasti sutuoktinio ir sutuoktinės vaidmenį. Kasdien meldžiamės vienas už kitą, mokomės būti geresni vienas kitam, būti ne asmeniškai laimingi žmonės, bet leisti meilei skleistis ir apgaubti vyrą, žmoną, vaikus, artimuosius. Kadangi gavome neįkainojamą dovaną – Santuokos sakramentą, trokštame, kad Dievas globotų mūsų šeimą, stiprintų abipusius santykius.

Gražina ir Tadeuš

Namų Bažnyčia ir vaikų auklėjimas

Perduoti tikėjimą vaikams įmanoma tik rodant pavyzdį. Mūsų laikais tai tampa nemažu iššūkiu, kadangi bandoma keisti vertybes, taip pat ir krikščioniškąsias. Todėl ypatingai svarbi yra praktika – bendra malda, pasiekusi mus per Kristų. Tai yra stiprūs pamatai, kurie išliks net siaučiant didelėms audroms.

Božena ir Krzysztof

Namų Bažnyčios rekolekcijos

Rekolekcijose su Namų Bažnyčios bendruomene mūsų šeima dalyvavo pirmą kartą. Kiekvieną šeimos narį jos ypatingai palietė. 2 metukų mažiukas prieš valgymą pradėjo skanduoti išmoktą skanaus palinkėjimo ketureilį. Vyresnėlis susirado draugų ir turėjo įspūdingų patyrimų, nes jį pakvietė patarnauti Mišiose. Jam tai tarsi vyriškumo iniciacija, tuo ypatingai didžiavosi. Mes su vyru ne tik sutvirtinome savo santuokos įžadus, bet ir iš naujo įžiebėme meilę vienas kitam. Pasakėme tai, kas dažnai kasdienybėje lieka neišsakyta dėl laiko stokos. Sėmėme dvasia kitų šeimų bendrystės pavyzdį. Viskas tarsi sugrįžo į vietas. Vienas įspūdingiausių dalykų, kad, grįžus namo, veržėsi vidinis džiaugsmas, pilnatvė. Jau kitą dieną „skridome“ pas mūsų parapijos kleboną su prašymu inicijuoti ir kurti lietuvišką Namų Bažnyčios ratą mūsų parapijoje. Viduje liepsnojanti ugnis padėjo greitai surasti šeimas, sutikusias prisijungti ir keliauti kartu. Laukiame viruso pabaigos, kad žodis virstų kūnu, kad galėtume vykdyti Dievo planą, susitikti ir kartu judėti į priekį. Rekolekcijas sunku apsakyti žodžiais. Tai gyvybiškai būtinas dalykas. Tai indai, pilni džiaugsmo, trykštančio per kraštus. Tai jausmas, kai, vaikščiodamas žemėje, jautiesi tarsi danguje. Esame dėkingi visiems, padėjusiems tinkamai išgyventi rekolekcijas.

Renata ir Saulius

Rekolekcijos labai patiko, taip gerai seniai nesijautėm. Pailsėjo kūnas, o siela pasipildė teigiamų emocijų, ramybės. Kunigo Valdemaro rekolekcijų palyginimas su 3 SPA pasiteisino. Buvau sužavėta jaunų šeimų drąsos atvykti su mažais vaikučiais ir net ne su vienu, o keliais. Labai džiugu, kad gali pasidalyti savo išgyvenimais ir išgirsti kitų šeimų liudijimus, o pats augti dvasiškai. Džiaugiamės, kad Namų Bažnyčia startavo Lietuvoje lietuviškai.

Rita ir Jonas

Parengė Renata Denkovska

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.