Vakaro malda šeimoje. 2010 m. gruodis. Nr. 10

01
12 /
2010

Gruodis – Advento laikas. Adventas išreiškia krikščioniškojo gyvenimo esmę – budėjimą ir laukimą To, kuris ateis. Budėjimas ir laukimas nuskaistina žvilgsnį ir širdį, todėl tampa lengviau pastebėti ateinantį Viešpatį, nujausti Jo ketinimus, perprasti jo veikimą kituose žmonėse ir kasdienio gyvenimo įvykiuose, atverti duris, kai jis švelniai į jas beldžia.

Su šiuo laikotarpiu yra susiję daugybė papročių. Atsirinkime, kas padėtų mums kartu su vaikais prasmingai nueiti Advento kelią iki Kalėdų. Gal drauge pasigaminkime natūralų Advento vainiką, padabintą kankorėžiais, sudžiovintais vaisiais, gėlėmis? Kiekvieną sekmadienį įžiebsime po naują žvakę: Pranašų, Betliejaus, Piemenų, Angelų. Uždegdami naują žvakę, turėsime galimybę priminti vaikams svarbius Kalėdų įvykius. Vainiko žvakių šviesa mūsų maldos vietą apšvies vis ryškesne žvakių šviesa, kol Kalėdų ryte pasveikinsime Jėzų – pasaulio šviesą.

Nepagailėkime laiko Advento kalendoriui pasigaminti. Vaikams jis palengvina ir įprasmina Kalėdų laukimą. Galime pasisiūti medžiaginius maišelius ar panaudoti įvairias dėžutes, skirtas kiekvienai Advento dienai. Į juos įdėkime prakartėlės veikėjus, tarnystės pasiūlymus, saldumynus…

Gera drauge lipdyti ar karpyti prakartėlės veikėjus. Juos sudėlioti ant iš miško parsineštų samanų, akmenų. Iš tošies sukonstruoti pastogę. Žvakutės liepsnelė primins laužą, kuris šildė kūdikėlį Jėzų.

Laukimą nori užgožti švenčių kvapai ir dovanos. Tačiau nesustojus, nenurimus, neapmąsčius, neparodžius meilės kitam, širdis gali ir nesusitikti su  Gyvuoju, Įsikūnijusiu Viešpačiu. Priimkime palaimą iš dangaus, kuri liejasi drauge šeimoje meldžiantis, giedant, skaitant Žodį bei stengiantis atsiliepti Jam.

Šeimai susirinkus, maldos kampelyje  pastatomas paveikslas, uždegamos Advento vainiko žvakės.  Vienas iš tėvų pradeda maldą.

Galima perskaityti šį tekstą (Advento laikotarpiu):

Evangelijos įkvėpta, Bažnyčia su degančiais žiburiais budi ir laukia Viešpaties atėjimo. Adventas – trumpiausių metų dienų ir ilgiausių naktų metas, todėl ir mes šiuo metų laiku išsiilgę šviesos, mokomės ją branginti ir dėkoti už ją pasaulio Kūrėjui. Melskime dangaus Tėvą, kad Jis palaimintų mūsų maldą, padėtų parengti mūsų širdis Jo Sūnaus atėjimui.  Savo maldą pradedame Viešpaties akivaizdoje:

Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Giesmė. Tegul mažesnieji išrenka mėgstamą giesmelę pagal liturginį metą (adventinę ar kalėdinę).

Dievo žodis. Skaitome dienos Evangeliją.

Tyloje apmąstykime gražiausią sakinį, pasidalinkime juo su savo šeimos nariais. Jei yra nesuprantama vieta, sustokime minutėlei pasiaiškinti,  pasvarstyti.

Atleidimo malda. Pažvelgęs į savo širdies gilumą matau, kad šiandien ne visur pavyko klausyti Viešpaties balso. Atsimenu, koks aš buvau su vaikais,  tėveliais, broliais, sesėmis, draugais. Gal  dažniau pataikavau sau,  nei stengiausi pagelbėti kitam? Prašykime Dievo bei vienas kito atleidimo. Kiekvienas paeiliui pakartokime: Viešpatie, apšvieski mano širdį.

Gal Advento kalendorius jums pasiūlė tarnystę? Aptarkite, kaip sekėsi ją atlikti. Pasidžiaukime įgyvendintais pasiryžimais, juk atlikti geri maži darbeliai didina šviesą pasaulyje.

Užtarimo malda. Gera perskaityti maldavimus iš vakarinės tos dienos MAGNIFICAT maldos, įsijungiant į dvasinę bendrystę su kitomis besimeldžiančiomis šeimomis, bendruomenėmis.

Palaiminimas. Vienas iš tėvų (arba abu kartu) palaimina vaikus ir vienas kitą, paženklindami jų
kaktas kryžiaus ženklu tardami: Tepalaimina Tave Viešpats.

Galima perskaityti palaiminimą:
Tegul Kristaus ramybė karaliauja jūsų širdyse.
Tegul Kristaus Žodis išlieka jumyse.
Ir tegul visa, ką darote, ar sakote tebūna visuomet daroma ir sakoma Viešpaties vardu.

Pabaigos malda. Tėve mūsų…

Pranašai laukė Viešpaties atėjimo. Aplinkiniams jų laukimas atrodė labai keistas, bet laukdami savo aplinkoje jie tapo raugu ir paraginimu. Būkime pranašais savo vaikams, kaimynams, bendradarbiams…

Viešpatie, ačiū už palaimą, kurią pili ant besimeldžiančių, mylinčių…

Virginija ir Ramūnas Drukteniai

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.