Vakaro malda šeimoje. 2010 m. lapkritis. Nr. 9

01
11 /
2010

„Malda pirmiausia ir iš esmės yra Dvasios darbas mumyse, bet jis negali būti atliktas be mūsų. Mūsų uždavinys – parengti maldą ir pasirengti patiems, kad kuo labiau į ją įsitrauktume.“ Bethy Oudot

Lapkričio mėnesį drauge su visa Bažnyčia kreipkime savo dėmesį į Visų Šventųjų šventę. Ši šventė mums primena tuos vyrus, moteris ir vaikus, kurie jau šlovina Viešpatį danguje ir užtaria mus žemėje. Jie priėmė Jėzaus kvietimą būti panašiems į Jį, leisdami Dievo Dvasiai išlaisvinti juos iš nuodėmės. Jie visi buvo ir yra Dievo draugai.

Gera būtų atnaujinti savo maldos kampelį Šventųjų paveikslais. Galima panaudoti praėjusių mėnesių „Magnificat” viršelio atvartus, kuriuose yra šventojo nuotrauka su jo malda. Tačiau mums reikėtų ne tik skaičiuoti šventuosius, bet kartu stengtis sekti jų pavyzdžiu. Prasminga būtų prisiminti mums artimo Šventojo garbingą poelgį ar dorybę, ir stengtis būti kasdienybėje (rytoj) meilės „platintoju“.

Kadangi Vėlinių proga aplankysime kapus, prisiminsime savo mirusius artimuosius, pažįstamus, tai galime drauge su vaikais ant lapelių surašyti jų vardus. Pagarbiai padėti juos prie degančios žvakės ir jiems skirti maldelę Amžiną atilsį.

Šeimai susirinkus, maldos kampelyje padedami paveikslai, skirti  Jėzui ir kitiems mūsų šeimaiartimiems šventiesiems, uždegamos žvakės, vienas iš tėvų pradeda maldą.

Pradžia. Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Giesmė. Mėgstamą giesmę tegul pasiūlo vaikai.

Dievo Žodis. Skaitykime dienos Evangeliją ar psalmę.

Tyloje apmąstykime gražiausią sakinį ar žodį, pasidalinkime juo su savo šeimos nariais. Jei yra nesuprantama vieta, nepagailėkite minutėlės jai pasiaiškinti, pasvarstyti.

Šventųjų litanija. Jei savo maldos kampelį atnaujinome šventųjų paveikslais, tai paprašykime jų užtarimo savo rūpesčiuose ir džiaugsmuose. Visi kartu kalbame artimų šeimai šventųjų litaniją. Kiekvienas gali pasakyti po šventojo vardą (ar keletą vardų), o visi atsako „Melski už mus“.

Pvz., Šventas Antanai – melski už mus,
Šventas Ignacai – melski už mus,
Šventoji Kotryna Sieniete – melski už mus…

Maldelė už mirusius. Savo mirusiems artimiesiems, pažįstamiems ar tiems, už kuriuos niekas nesimeldžia, o jiems labai reikia mūsų maldų, skiriame maldelę Amžiną atilsį…

Jėzaus išmokyta malda: Su pasitikėjimu tarkime Tėve mūsų…

Palaiminimas: Vienas iš tėvų (arba abu kartu) palaimina vaikus ir vienas kitą, paženklindami jų
kaktas kryžiaus ženklu tardami: Tepalaimina tave Viešpats.

Galima perskaityti palaiminimą:
Tepalaimina tave Dievas ir tepalaiko tave.
Tegu šypsosi tau ir būna maloningas.
Tegu Dievas žvelgia į tave ir suteikia tau ramybę.
Telaimina tave Dievas, broli (sese, mama, tėti)…

Pabaigos giesmė.

Ištvermės maldoje. Tegu mūsų ryžtas sekti Jėzumi būna stipresnis už nuovargį, nemigo naktis, vaikų ašaras, kasdienės rutinos laviną… Tegu malda įgyja prioritetą prieš visus labai mums svarbius ir neatidėliotinus darbus. Leiskime Jam prie mūsų šeimos prisiliesti, gydyti, brandinti, mylėti… Palaikykime vieni kitus maldoje.

Virginija ir Ramūnas Drukteniai

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.