Vakaro malda šeimoje. 2010 m. liepa. Nr. 5

01
07 /
2010

Palaimintoji Motina Teresė sakydavo: „Besimeldžianti šeima išlieka vieninga.“ O nesibaigiantys darbai, mokslai, rūpesčiai nori pasiglemžti mūsų laiką, skirtą bendrystei šeimoje, draugystei su Viešpačiu. Magnificat nori paskatinti jus praleisti vakaro valandėlę drauge su Dangiškuoju Tėvu, kad Jo meilė sušildytų kiekvieną jūsų šeimyninio gyvenimo akimirką.

Kiekviena diena yra pilna Dievo meilės ženklų. O mėnesyje jų telpa be galo daug. Liepos mėnesį Bažnyčia dėkoja Viešpačiui už šv. Ignacą. Tad prasminga visiems drauge skaityti jo biografiją dalimis (Magnificat p. 319) (mažesniesiems vaikams ją vaizdžiai papasakoti). Ir drauge su
šv. Ignacu melsti:

Viešpatie, lai Ignaco gyvenimas įkvepia mane juo sekti ieškant Tavęs, surandant ir Tau tarnaujant.

Šeimai susirinkus, maldos kampelyje uždegamos žvakės, vienas iš tėvų pradeda maldą.

Pradžia: Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Giesmė: Mėgstamą giesmę tegul pasiūlo vaikai.

Dievo žodis: Pasirinktinai galime skaityti dienos Evangeliją ar šias ištraukas:
• Kristaus prisikėlimo diena (Jn 20, 24–29)
• Gailestingojo samariečio palyginimas (Lk 10, 25–37)
• Palaima mažutėliams (Mt 11, 28–30)

Tyloje apmąstykime gražiausią sakinį, pasidalinkime juo su savo šeimos nariais. Jei yra nesuprantamų Šventojo Rašto vietų, nepagailėkite minutėlės jai pasiaiškinti, pasvarstyti.

Užtarimo malda: Išsakykime savo rūpesčius arba perskaitykime maldavimus iš vakarinės maldos. Plėskime savo širdis, kad jose tilptų mano, šeimos, Bažnyčios ir viso pasaulio reikalai. Ir su pasitikėjimu juos paveskime Viešpaties globai maldaudami: „Išklausyk mus, Viešpatie.“

Jėzaus išmokyta malda: Su pasitikėjimu tarkime Tėve mūsų…

Šventųjų litanija: Visi kartu kalbame šeimai artimų šventųjų litaniją. Kiekvienas gali pasakyti po vardą (ar keletą vardų) ir visi atsako „Melski už mus“. Pvz., „Šventasis Ignacai – melski už mus.“

Palaiminimas: Vienas iš tėvų (arba abu kartu) palaimina vaikus ir vienas kitą, paženklindami jų kaktas kryžiaus ženklu tardami: „Tepalaimina Tave Viešpats.“

Galima perskaityti palaiminimą:
Tegul Kristaus ramybė karaliauja jūsų širdyse.
Tegul Kristaus Žodis išlieka jumyse.
Ir tegul visa, ką darote ar sakote, tebūna visuomet daroma ir sakoma Viešpaties vardu.

Pabaigos giesmė: Galime giedoti ar sukalbėti Simeono giesmę (iš naktinės maldos) ar sukalbėti Sveika Marija.

Kiekviena šeima pasirinks, koks maldos turinys ir struktūra, atsižvelgiant į vaikų amžių, jai labiausiai tinka. Svarbiausia – rasti laiko bendrai maldai.

Virginija ir Ramūnas Drukteniai

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.