Vakaro malda šeimoje. 2010 m. rugsėjis. Nr. 7

01
09 /
2010

Rugsėjis. Kartu su pilnomis vaisių ir daržovių pintinėmis atkeliauja nauji mokslo metai. Jų pradžia ir dideliems, ir mažiems būna pilna nežinios, naujų situacijų, kurios dažnai kelia baimę. Tačiau Jėzus taria: „Nebijok“. Viešpaties padrąsinti galime į juos žvelgti kaip į galimybę patirti naują nuotykį, kurio pagrindiniai herojai būsime mes. Žvelgdami  į Jėzų, pasikliaudami Tėvo valia  ir Sv. Dvasios vedami leiskimės į šį naują gyvenimo nuotykį.

Vakaro maldoje atsiminkime mokytojus, dvasininkus, vadovus, kurie mus lydi šioje gyvenimo kelionėje. Išvardinkime juos ir dėkokime Viešpačiui už jų rūpestį, žinias ir pastangas. Melskime jiems Šviesos ir Išminties. Dėkokime už dovanas, kuriomis mes patys esame apdovanoti, kuriomis dalinamės su kitais, kurių dėka galime augti, žengti pirmyn, atrasti…

Šeimai susirinkus, maldos kampelyje  pastatomas paveikslas, uždegamos žvakės. Vienas iš tėvų pradeda maldą.

Galima perskaityti šį tekstą:

„Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą.“ (Jn 8,12)

Viešpatie Jėzau, Tu sakei, kur du ar trys susirenka Tavo vardu, ten ir Tu esi su jais. Žvakės šviesa simbolizuoja Tavo buvimą su mumis. Viešpatie Jėzau, ten, kur esi Tu, ten taip pat yra Tėvas ir Šv. Dvasia. Ir todėl mes savo maldą pradedame Tavo akivaizdoje

Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Giesmė. Tegul mažesnieji išrenka mėgstamą giesmelę.

Dievo žodis. Pasirinktinai galime skaityti dienos Evangeliją ar šias ištraukas:
– Ateikite ir pamatysite – Jn 1, 35-39
– Bėk, kad laimėtum – Fil 3, 12-16
– Viešpatie, tu mane pažįsti – Ps 139,1-6

Tyloje apmąstykime gražiausią sakinį, pasidalinkime juo su savo šeimos nariais. Jei yra nesuprantama vieta, sustokime minutėlei pasiaiškinti,  pasvarstyti.

Užtarimo malda: Išsakykime savo rūpesčius, džiaugsmus, sėkmes ir nesėkmes. Melskimės už žmones, pasiruošusius mus mokyti, ugdyti, lydėti per šiuos mokslo metus. Ir su pasitikėjimu juos paveskime Viešpaties globai maldaudami: „Veski mus, Viešpatie, savo keliais“

Gera perskaityti maldavimus iš vakarinės tos dienos MAGNIFICAT maldos, įsijungiant į dvasinę bendrystę su kitomis besimeldžiančiomis šeimomis, bendruomenėmis.

Palaiminimas: Vienas iš tėvų (arba abu kartu) palaimina vaikus ir vienas kitą, paženklindami jų kaktas kryžiaus ženklu tardami: „Tepalaimina Tave Viešpats.“

Galima perskaityti palaiminimą:
Tegul Kristaus ramybė karaliauja jūsų širdyse.
Tegul Kristaus Žodis išlieka jumyse.
Ir tegul visa, ką darote, ar sakote tebūna visuomet daroma ir sakoma Viešpaties vardu.

Pabaigos malda. (Užgesinus žvakę) Dabar žvakės šviesa jau užgesinta. Tačiau Kristaus šviesa kiekvienam iš mūsų turi toliau spindėti mūsų gyvenimuose. Todėl mes drauge meldžiame Viešpaties malda: „Tėve mūsų…“

Ištvermės maldoje. „Malda yra lyg elektros jungiklis – jis nesukuria srovės; jis tiesiog atidaro kanalą, per kurį gali tekėti elektros srovė.“ (Max Handel)

Drauge su Juo į naują gyvenimo nuotykį.

Virginija ir Ramūnas Drukteniai

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.