Vakaro malda šeimoje. 2012 m. vasaris. Nr. 2(24)

01
02 /
2012

Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. (Jn 8, 12)

Praėjus keturiasdešimčiai dienų po Kalėdų Bažnyčia švenčia Kristaus Paaukojimo slėpinį (liet. Grabnyčios). Šią dieną per šv. Mišias šventinamos žvakės. Žvakę, kurią uždegame kiekvieną vakarą maldos metu, galime pašventinti šią dieną. Per Grabnyčias yra švenčiama ir Dievui pašvęsto gyvenimo diena. Maldoje dėkokime Dievui už kunigus ir vienuolius, už nuostabius darbus, kuriuos Viešpats daro per juos, ir už jų ištartą Dievui „taip“.

Jau vasario mėnesį šiais metais prasideda Gavėnia – Dievo ir žmogaus suartėjimo metas. Įprasminkime savo šeimoje šį liturginį laikotarpį. Jau nuo Pelenų trečiadienio mes girdėsime: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ Atgaila iš mūsų reikalauja vidinio pasikeitimo – nusigręžti nuo blogio ir grįžti prie Dievo ir artimo meilės. Skirkime laiko sąžinės peržvalgai. Pastebėkime, kokios klaidos, silpnybės, nuodėmės mums užstoja Dievo šviesą. O pastebėję pasiryžkime daryti mažus žingsnelius tikrosios laisvės link. Savo pastangas, įvykdytus gerus darbelius surašykime ant iš popieriaus iškirptų pėdų ar gėlių. Dėliokime iš jų kelią savo maldos kampelyje. Jėzus tikrai nueis ilgesnį atstumą, kad įvyktų Susitikimas, kad Meilė triumfuotų.

Šeimai susirinkus, maldos kampelyje uždegama žvakė. Vienas iš tėvų pradeda maldą.

Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Giesmė. Tegul mažesnieji išrenka giesmelę, tinkančią liturginiam laikotarpiui.

Dievo žodis. Dėkinga širdimi skaitome dienos Evangeliją.

Tyloje apmąstykime gražiausią sakinį, pasidalinkime juo su savo šeimos nariais. Jei yra nesuprantamų vietų, stabtelėkime minutėlei pasiaiškinti, pasvarstyti.

Sąžinės peržvalga. Žvelkime į savo dieną. Koks aš buvau su sutiktais žmonėmis? Kaip man sekėsi dalytis, atjausti, užleisti, dėkoti, pagirti?.. Ar atlikau savo pareigas, priimtus įsipareigojimus? Ar dažnai atsiminiau Jėzų ir prašiau palaimos savo džiaugsmams ir rūpesčiams? (galime naudotis „Liturginiame maldyne“ esančia sąžinės peržvalga vaikams)

Atleidimo malda. Savo silpnumą ir pasisekimus atnešame Gerajam Tėvui. Jo mylinti širdis nori mus sustiprinti, pripildyti, nuraminti, dovanoti Viltį. Kiekvienas paeiliui pakartoja: Viešpatie, apšvieski mano širdį.

Gera būtų pagalvoti apie rytdieną. Kokį pasiryžimą galėčiau įvykdyti iš meilės Jėzui, artimui. (O įvykdžius užrašyti ant popierinės pėdos ir dėlioti Gavėnios kelią Prisikėlimo link.)

Užtarimo malda. Perskaitykime maldavimus iš vakarinės tos dienos MAGNIFICAT maldos, įsijunkime į dvasinę bendrystę su kitomis besimeldžiančiomis šeimomis, bendruomenėmis.

Jėzaus išmokyta malda. Su pasitikėjimu tarkime Tėve mūsų…

Tyla. Pabūkime drauge vidinėje tyloje, tegul Viešpats daro savo darbus…

Palaiminimas. Šeimos nariai palaimina vienas kitą, paženklindami kaktas kryžiaus ženklu ir tardami: Tepalaimina Tave Viešpats.

Pabaigos giesmė.

Raskime laiko maldai drauge su mums brangiausiais. Mokykimės ir mokykime į savo rūpesčius ir džiaugsmus įsileisti Jo perkeičiančią šviesą…

Virginija ir Ramūnas Drukteniai,
besimeldžiantys drauge su savo vaikais: Kamile, Sigita, Jurgiu ir Adomu

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.