Vakaro malda šeimoje. 2012 m. kovas. Nr. 3(25)

01
03 /
2012

„Dievas mums laisvai atidavė savo Sūnų. Jis mus mylėjo beribio gailestingumo kupina meile ir Jo nesulaikė tai, kad žmogaus nuodėmė buvo rimtai suardžiusi ryšį su Juo. Jis geranoriškai pažvelgė į mūsų silpnumą, paversdamas jį proga iš naujo bei dar įstabiau išlieti savo meilę.“ Jonas Paulius II

Kovo mėnesį toliau žingsniuojame gavėnios keliais. Pravartu savo šeimose stropiai laikytis kelyje randamų ženklų, kuriuos sudėliojo Bažnyčios Tradicija. Sutinkame priminimų: tyla, malda, atgaila, pasninkas, šalpa… Aptarkime su visais savo šeimos nariais, kaip laikysimės šių patarimų. Gal turėsime bendrą taupyklę ir Velykų rytą pradžiuginsime skurdesnę šeimą? Gal atsisakysime saldainių ir jais pasidalinsime su kaimynų vaikais? Gal pastebėsime kitą, kurio „kryžių“ esame pajėgūs panešėti? Gal daiginsime grūdus ir melsdamiesi mąstysime apie gyvenimą, mirtį ir Prisikėlimą? Pabandykime, įsipareigokime, kad Velykų rytą mūsų širdys kartu su bažnyčios varpais džiugiai giedotų „Aleliuja“.

Šeimai susirinkus, maldos kampe uždegama žvakė. Gražu gavėnios laikotarpiu kryžių pridengti violetine skraiste (Velykų rytą ją pakeisti balta). Vienas iš tėvų pradeda maldą.

Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Giesmė. Tegul mažesnieji išrenka giesmelę, tinkančią gavėnios laikotarpiui.

Dievo žodis. Dėkinga širdimi skaitome dienos Evangeliją.

Tyloje apmąstykime gražiausią sakinį, pasidalykime juo su savo šeimos nariais. Jei yra nesuprantamų vietų, sustokime minutėlei pasiaiškinti, pasvarstyti.

Atleidimo malda. Pažvelgęs į savo širdies gilumą matau, kad šiandien ne visur pavyko klausyti Viešpaties balso. Atsimenu, koks aš buvau su vaikais, tėveliais, broliais, sesėmis, draugais. Gal dažniau pataikavau sau nei stengiausi pagelbėti kitam? Prašykime Dievo bei vienas kito atleidimo. Kiekvienas paeiliui kartokime: Viešpatie, apšvieski mano širdį.

Užtarimo malda. Išsakykime savo rūpesčius arba perskaitykime maldavimus iš Vakarinės maldos. Auginkime savo širdis, kad jose tilptų mano, šeimos, Bažnyčios ir viso pasaulio reikalai. Su pasitikėjimu juos paveskime Viešpaties globai maldaudami: Išklausyk mus, Viešpatie.

Jėzaus išmokyta malda. Su pasitikėjimu tarkime: „Tėve mūsų…“

Tyla. Pabūkime drauge vidinėje tyloje, tegul Viešpats daro savo darbus…

Palaiminimas. Šeimos nariai palaimina vienas kitą ženklindami kaktas kryžiaus ženklu ir tardami: Tepalaimina Tave Viešpats.

Pabaigos giesmė.

Lai ši Gavėnios kelionė atveda į susitikimą su Prisikėlusiuoju… Lai ji išmoko mus meilės artimui… Nepailskim… juk verta.

Virginija ir Ramūnas Drukteniai,
vakarais drauge besimeldžiantys su savo vaikais: Kamile, Sigita, Jurgiu ir Adomu

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.