Vakaro malda šeimoje. 2013 m. gruodis. Nr. 12(46)

01
12 /
2013

Gruodis – advento laikas. Adventas išreiškia krikščioniškojo gyvenimo esmę – budėjimą ir laukimą To, kuris ateis. Budėjimas ir laukimas nuskaistina žvilgsnį ir širdį, todėl tampa lengviau pastebėti ateinantį Viešpatį, nujausti Jo ketinimus, perprasti Jo veikimą kituose žmonėse ir kasdienio gyvenimo įvykiuose, atverti duris, kai Jis švelniai į jas beldžia.

Su šiuo laikotarpiu yra susiję daugybė papročių. Atsirinkime, kas padėtų mums kartu su vaikais prasmingai nueiti advento kelią iki Kalėdų. Gal drauge pasigaminkime natūralų advento vainiką, padabintą kankorėžiais, džiovintais vaisiais, gėlėmis? Kiekvieną sekmadienį įžiebsime po naują žvakę: Pranašų, Betliejaus, Piemenų, Angelų. Uždegdami naują žvakę, turėsime galimybę priminti vaikams svarbius Kalėdų įvykius. Vainiko žvakių šviesa mūsų maldos vietą apšvies vis ryškesne šviesa, kol Kalėdų ryte pasveikinsime Jėzų – pasaulio Šviesą.

Nepagailėkime laiko advento kalendoriui pasigaminti. Vaikams jis palengvina ir įprasmina Kalėdų laukimą. Galime pasisiūti medžiaginius maišelius ar panaudoti įvairias dėžutes, skirtas kiekvienai advento dienai. Į juos įdėkime prakartėlės veikėjus, užrašytus pasiūlymus tarnystei, saldumynus…

Gera drauge lipdyti ar karpyti prakartėlės veikėjus. Juos sudėliokime ant iš miško parsineštų samanų, akmenų. Iš tošies sukonstruokime pastogę. Žvakutės liepsnelė primins laužą, kuris šildė kūdikėlį Jėzų.

Laukimą nori užgožti švenčių kvapai ir dovanos. Tačiau nesustojus, nenurimus, neapmąsčius, neparodžius meilės kitam, širdis gali ir nesusitikti su Gyvuoju, Įsikūnijusiu Viešpačiu. Priimkime palaimą iš dangaus, kuri liejasi drauge šeimoje meldžiantis, giedant, skaitant Žodį bei stengiantis atsiliepti Jam.

Šeimai susirinkus, maldos kampelyje pastatomas paveikslas, uždegamos advento vainiko žvakės. Vienas iš tėvų pradeda maldą.

Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Giesmė. Tegul mažesnieji išrenka mėgstamą giesmelę pagal liturginį metą (adventinę ar kalėdinę).

Dievo žodis. Skaitome dienos Evangeliją.

Tyloje apmąstykime gražiausią sakinį, pasidalykime juo su savo šeimos nariais. Jei yra nesuprantamų vietų, sustokime minutėlei pasiaiškinti, pasvarstyti.

Atleidimo malda. Pažvelgęs į savo širdies gilumą matau, kad šiandien ne visur pavyko klausyti Viešpaties balso. Atsimenu, koks buvau su vaikais, tėveliais, broliais, sesėmis, draugais. Gal dažniau pataikavau sau nei stengiausi pagelbėti kitam? Prašykime Dievo bei vienas kito atleidimo. Kiekvienas paeiliui pakartokime: Viešpatie, apšvieski mano širdį.

Gal advento kalendorius jums pasiūlė tarnystę? Aptarkite, kaip sekėsi ją atlikti. Pasidžiaukime įgyvendintais pasiryžimais, juk atlikti geri maži darbeliai didina šviesą pasaulyje.

Užtarimo malda. Gera perskaityti maldavimus iš vakarinės tos dienos „Magnificat“ maldos, įsijungiant į dvasinę bendrystę su kitomis besimeldžiančiomis šeimomis, bendruomenėmis.

Palaiminimas. Vienas iš tėvų (arba abu kartu) palaimina vaikus ir vienas kitą, ženklindami jų kaktas kryžiaus ženklu ir tardami: Tepalaimina Tave Viešpats.

Pabaigos malda. Tėve mūsų…

Pranašai laukė Viešpaties atėjimo. Aplinkiniams jų laukimas atrodė labai keistas, bet laukdami savo aplinkoje jie tapo raugu ir paraginimu. Būkime pranašais savo vaikams, kaimynams, bendradarbiams…

Viešpatie, ačiū už palaimą, kurią lieji ant besimeldžiančių, mylinčių…

Virginija ir Ramūnas Drukteniai ir jų vaikai:
Kamilė, Sigita, Jurgis, Adomas
(Šv. Jonų bažnyčia, Vilnius)

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.