Evangelizavimo intencija – už santuokos grožį

01
06 /
2021

Santuoka yra ne tik socialinis įvykis, bet tikras Sakramentas, reikalaujantis tinkamo pasirengimo ir sąmoningo šventimo. Santuokinis ryšys reikalauja, kad sužadėtinių pora sąmoningai jam apsispręstų vadovaudamasi noru drauge kurti tai, kas niekada neturėtų būti išduota ar palikta. Įvairiose vyskupijose visame pasaulyje imamasi iniciatyvų, kuriomis siekiama kuo labiau pritaikyti šeimų pastoraciją realiems poreikiams, o tai visų pirma reiškia sužadėtinių porų palydėjimą vedybų link. Svarbu pasiūlyti sužadėtiniams galimybę dalyvauti seminaruose bei rekolekcijose, kuriuos vesti, greta kunigų, būtų kviečiamos ir svarią šeimos gyvenimo patirtį turinčios sutuoktinių poros bei psichologijos mokslų ekspertai.

Gana dažnai po Santuokos sakramento šventimo iškylančių problemų priežastimi reikėtų laikyti ne tik užslėptą ir nepastebėtą, staiga ūmiai pasireiškusį nebrandumą, bet visų pirma silpną krikščionišką tikėjimą ir Bažnyčios palydėjimo stoką; taip pat ir tai, kad jauni sutuoktiniai po vestuvių paprastai paliekami vieni. Tik susidūrę su gyvenimo drauge kasdienybe, kuri skatina sutuoktinius augti save dovanojant ir pasiaukojant, kai kurie jų suvokia, kad iki galo nesuprato, ką ruošėsi pradėti. Tuomet pajunta, kad nėra tam pasirengę, ypač susidūrę su krikščioniškos Santuokos reikalavimais bei reikšme, jos konkrečiomis pasekmėmis kalbant apie ryšio neišardomumą, atvirumą perduoti gyvenimo dovaną ir ištikimybę.

Šventasis Tėvas Pranciškus, Kreipimasis į Romos Rotos tribunolo
organizuojamų kursų dalyvius, 2018 m. rugsėjo 27 d., in: vatican.va.
„Magnificat“ vertimas.

Drauge su popiežiumi Pranciškumi kasdien aukokimės Dievui melsdamiesi už žmonijai ir Bažnyčios misijai iškylančius iššūkius.

DIENOS PAAUKOJIMO MALDA

Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje – žinau, kad tu visuomet su manimi. Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje. Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu, jo misijos bendradarbiu. Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus, visa, kas esu ir ką turiu. Drauge su Marija, Bažnyčios Motina, ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija.

Bažnytinės vyresnybės leista.
Vilnius, 2019 10 17

Popiežiaus intencija birželio mėnesį:

Melskimės už jaunuolius, kurie rengiasi Santuokos sakramentui krikščionių bendruomenei padedant: teauga jie meile, dosnumu, ištikimybe ir kantrumu.

 

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.