Prisiglaudus prie Marijos Širdies

15
07 /
2021

Šįkart kviečiame nukeliauti į Žemaitiją ir sužinoti apie ten vykstančius Dievo darbus. Kiekvienas žmogus pakviestas išpildyti jam skirtus Dievo lūkesčius ir tapti gyvosios Bažnyčios dalimi, savuoju būdu prisidėdamas prie Kristaus Karalystės statymo bei augimo, įgyvendindamas kasdien kartojamo Tikėjimo išpažinimo žodžius… Apie tai – Gintautės Kazlauskienės pasakojime.

Šis mano liudijimas yra savotiškas kvietimas drąsiai ir su pasitikėjimu tarti savuosius „taip“, kaip kadaise Marija tokiu būdu nutiesė tiltą tarp Dangaus ir žemės, leisdama įsikūnyti Atpirkėjui ir tapdama sąmoninga Dievo bendradarbe žmonijos išganymo plane. Būdama mūsų Užtarėja ir Tarpininkė, ji ne kartą per apsireiškimus yra minėjusi, kad paskutinių laikų kovoms vykstant dėl šeimos, patikimiausias ir saugiausias tikinčiųjų kelias – glaustis prie jos širdies.

Vieną 2017-ų metų birželio vakarą grįžau namo iš pievų (gyvename Žemaitijos vienkiemyje šimtametėje sodyboje), pamelžusi 17 savo ožkų, ir aiškiai supratau, kad ūkininkavimo ir sūrininkystės etapas baigėsi – daugiau nebenoriu ir nebereikia. Tą vakarą tariau Viešpačiui „taip“ naujam gyvenimui ir jo planų įgyvendinimui, nors nežinojau ir net neįsivaizdavau, kas laukia. Liepos gale, atsivertusi „Magnificat“ leidinėlio pradžią, paskaitau apie Dvasinio konsultavimo ir asistavimo specialybės magistro studijas Klaipėdos universitete, Šv. Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centre ir… nepraėjus nė savaitei jau džiūgauju tapusi studente. Dar po savaitės sulaukiu skambučio iš mūsų Žemaičių Kalvarijos klebono Jono Ačo su pasiūlymu dėstyti mokykloje tikybą, nes ankstesnė mokytoja išeina dirbti kitur. Nepraėjus nei mėnesiui, jau esu studentė ir dirbu mokykloje.

Dvejų metų studijos, atliepusios vidines dvasines paieškas, buvo puikios ir gilios. Pradėjusi mąstyti apie magistrinio darbo temą, žinojau, kad trokštu parašyti „gyvą“ darbą, kuris negulėtų stalčiuje ir turėtų būti skirtas moterims ir apie Mariją. Magistrinio darbo rašymas buvo kupinas netikėtumų, šventosios Dvasios vedimo ir… Marijos artumos. Kaip studijų baigiamojo darbo „Moteriškojo tapatumo atkūrimas sekant Marijos gyvenimo pavyzdžiu“ vaisius gimė rekolekcijos „Sveika, Marija“, kurias pradėjau įgyvendinti tuoj pat, praėjus vos keliems mėnesiams po diplomo gavimo, 2019 m. rugpjūčio pabaigoje. Prasidėjo naujas, pilnas staigmenų ir dovanų etapas, einant ir lydint moteris link Mergelės Marijos ir gilinantis į jos slėpinius. Trijų dienų rekolekcijos paremtos septyniose Evangelijos vietose minimais Mergelės Marijos žodžiais, kurie yra esminė nuoroda į kiekvieno mūsų šventėjimo kelią. Puikūs rekolekcijų namai, Žemaičių Kalvarijos bazilika su ten esančiu stebuklinguoju Marijos paveikslu, nuoširdus kun. Jono Ačo, kun. Vidmanto Daugėlos, Marijos Tarnaičių kongregacijos seserų bendradarbiavimas – tarsi Viešpaties paruoštos sąlygos kuo sėkmingiau įgyvendinti šį Marijos projektą. Iki kovo mėnesio įvyko septynerios rekolekcijos, kuriose Marija apkabino didelį būrį moterų iš visos Lietuvos ir užsienio.

Prasidėjus pirmajam karantinui ir savotiškai atsiribojus nuo išorinio pasaulio, Šventoji Dvasia vedė toliau, kūriau dar vienas rekolekcijas esamoms, būsimoms, buvusioms ar esančioms ant skyrybų slenksčio sutuoktinėms „Žmona pagal Dievo žvilgsnį“, kurios startavo 2020 m. rugpjūtį. Susirinkusios moterys, palydimos Marijos – tobuliausios žmonijos moters, motinos ir sutuoktinės, – keliavo Šventojo Rašto tiesos ir išminties keliais, leisdamos Viešpačiui perkeisti, atnaujinti savo širdis, o per tai – savo santuoką.

Džiuginantis ir neįtikėtinas vaisius, užsimezgęs po rekolekcijų – tai susibūrusios moterys – „Marijos dukros“, norinčios toliau keliauti Marijos ir viena kitos artumoje. FB grupė „Marijos dukros“ jungia jau daugiau nei 800 moterų, kurios dalijasi aktualia dvasine informacija, meldžiasi įvairiomis intencijomis (t. p. už vyrų, kaip Marijos sūnų, apsijungimą), dalyvauja bendruose renginiuose.

Pasibaigus karantino ribojimams, savo svetingus namus rekolekcijoms „Sveika, Marija“ atvėrė Marijampolės Šventosios Šeimos kongregacijos seserys, Šv. Jono broliai Vilniuje, Telšių kunigų seminarija, suspėta pravesti trejas rekolekcijas gyvai. Tačiau vėl perėjus į nuotolinį bendravimą ir mokymą, gruodžio mėnesį įvyko pirmos nuotolinės „Sveika, Marija“ rekolekcijos, subūrusios daugiau nei 50 žmonių (vyrų ir moterų) iš Lietuvos ir užsienio. Jas kiekvieną kartą palydi septyni kunigai, tariantys įvadinį žodį ir palaiminantys mokymą.

Prie rengiamų rekolekcijų prisijungus Rugilei Daujotaitei, konvertitei, profesionaliai muzikantei, Facebookʼe pradedamos organizuoti 33 dienų Pasiaukojimo Marijai rekolekcijos (pagal M. E. Gaitley MIC knygą „33 dienos iki ryto šlovės“), į kurias įsijungė apie 400 žmonių ir gruodžio 8 d. pasiaukojo Mergelei Marijai. Tą dieną apie trisdešimtyje Lietuvos, Norvegijos, Vokietijos, JAV ir Romos bažnyčių buvo aukojamos šv. Mišios už asmeninį ir visos Lietuvos Pasiaukojimą Marijai. 2021 m. pradžioje susirinkusi nauja trokštančių pasiaukoti Marijai 325 žmonių grupė vėl keliavo su šios knygos kasdieniu mokymu, paremtu šventųjų Liudviko Monforiečio, Maksimilijono Kolbės, Motinos Teresės ir Jono Pauliaus II įžvalgomis apie Pasiaukojimą Marijai. Grabnyčių šventėje visas šis gražus būrys Dievo vaikų taip pat atidavė savo gyvenimus Jėzui Kristui per jo Motiną Mariją. Šio be galo svarbaus žingsnio esmė – sąmoningai ir laisva valia pasiaukoti Marijai, kaip buvo pasakyta Vatikano II Susirinkime – „Kiekvienas pamaldžiai tegerbia [Mariją] ir tepaveda savo gyvenimą jos motiniškai globai.“ Specialiai šioms rekolekcijoms buvo nufilmuoti du mokymai – Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo „Pasiaukojimas Marijai“ ir Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios rektoriaus kun. Kęstučio Rugevičiaus „Marijos gyvenimas“, kuriuos galima peržiūrėti YouTube kanale Lietuvos Pasiaukojimas Marijai.

Augant Marijos dukrų skaičiui ir buriantis savanoriams – pasauliečiams ir pašvęstiesiems, jaučiantiems širdyje raginimą prisidėti prie Katalikų Bažnyčios darbų ir vadintis Marijos vaikais, gimsta naujos, gražios bei reikalingos iniciatyvos. Galima apibendrinant įvardinti šiuo metu jau įgyvendinamus projektus:
• „Marijos Vaikai“. Įsteigta nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, kuri rengs ir įgyvendins projektus, organizuos renginius, siekiant pagrindinio tikslo – Lietuvos Pasiaukojimo Marijai.

• Rekolekcijos „Sveika, Marija“ ir „Žmona pagal Dievo žvilgsnį“ (Zoom). Jos vyksta kartą per mėnesį. Veda Gintautė Kazlauskienė. Registracija: ginte.kazlauskiene@gmail.com.

• 9 dalių praktinis mokymas „Kaip ydas paversti dorybėmis“. Startavo gegužės mėnesį. Registracija: ginte.kazlauskiene@gmail.com.

• Krikščioniškų filmų klubas. Kiekvieną šeštadienį renkasi krikščioniškos kinematografijos mėgėjai, analizuojantys ir ieškantys biblinės tiesos filmuose. Veda kun. Žilvinas Treinys.

• Marijos vaikų dirbtuvės. Privati Facebookeʼo grupė, jungianti kuriančius katalikus, padedanti reklamuoti dirbinius ir įvairias paslaugas bei suteikianti galimybę tarpusavio bendrystei ir paramai.

• Marijos festivalis „Sveika, malonėmis apdovanotoji!“ rugpjūčio 12–15 d. planuojamas Pakutuvėnuose (mokymai, šlovinimas, adoracija, liudijimų vakaras, koncertas).

• Kitos veiklos. Pirmadieniais kalbamas Marijos dorybių vainikėlis, kurį sudarė šv. Joana de Valua – kaip priemonė, skatinanti medituoti dešimt Evangelijoje minimų Marijos dorybių. Taip pat kartą per savaitę (Zoom platformoje) organizuojama Užtarimo malda (antradieniais); Malda už kunigus (ketvirtadieniais); vyksta paros trukmės Gyvasis rožinis (penktadieniais); įvairiose vietose dalijamas Stebuklingasis medalikėlis kartu su apreiškimo šv. Kotrynai Laburė aprašymu ir paraginimu melstis.

Susidomėjusius vykdomomis veiklomis kviečiame susisiekti:
ginte.kazlauskiene@gmail.com;
www.facebook.com/Lietuvos-Pasiaukojimas-Marijai-100661978541713; www.facebook.com/groups/368079430770868.

Parengė „Magnificat“ redakcija

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.