Naujienos

„Magnificat“ naujienos Marijos radijuje

Naujasis Magnificat vaikams numeris gegužės mėnesį kaip visada prisimena Pirmosios Komunijos šventę. Marijos radijo laidelėje apie savo Pirmąją Komuniją pasakoja Viktorija, mergaitė, kuri yra kitokia: į šį pasaulį ji atėjo anksčiau, išgyveno, atrodo, vien per mamos tikėjimą ir trykšta nepaprastu džiaugsmu ir meile. Kartu su ja Pirmosios Komunijos patirtimi dalinasi jos mama Valentina ir tikybos mokytoja Rūta. Laida Marijos radijuje „Krikščioniškų
11
05 /
2017


Profesija – tai kelias į šventumą

Ne tik kunigai ir vienuoliai, bet visi pakrikštytieji yra pašaukti siekti šventumo. Nesvarbu, kokia jų profesija, gyvenimo sąlygos ar padėtis. Gyventi Evangelija gali kiekvienas – praktikuodamas dorybes ir pašvęsdamas Dievui savo kasdienybę bei darbą. Kaip tai padaryti, turbūt geriausiai žino prelatūros „Opus Dei“ nariai. Jie pašvenčia Kristui savo darbą, atsiduoda sutiktiems žmonėms ir taip liudija pasauliui apie išganymą. Kryželis ant
01
05 /
2017

Redakcijos žodis. 2017 m. gegužė. Nr. 5(87)

Prieš šimtą metų, 1917 m. Fatimoje (Portugalija) trims piemenėliams – Jacintai, Pranciškui ir Liucijai –apsireiškė Dievo Motina, prašydama kalbėti Rožinio maldą, atgailauti ir melstis, kad būtų išvengta būsimų komunistinio režimo nusikaltimų. 1984 m. per Apreiškimo Švč. M. Marijai šventę popiežius šv. Jonas Paulius II ir dauguma viso pasaulio vyskupų paaukojo Bažnyčią, pasaulį ir Rusiją Marijos Nekalčiausiajai Širdžiai. Šiemet, minint Apsireiškimo
01
05 /
2017

Biblinė hermeneutika: literatūrinė prieitis

1993 m. balandžio 15 d. Popiežiškoji Biblijos komisija paskelbė dokumentą apie Biblijos aiškinimą Bažnyčioje. Tai yra viena reikšmingiausių katalikiškos šventraštinės hermeneutikos instrukcijų. Ji pristato pagrindinius Biblijos aiškinimo metodus, kaip antai istorinį-kritinį bei literatūrinės analizės. Bet ne tik tai. Instrukcijoje išvardijamos taip pat įvairios Šventojo Rašto prieitys, pavyzdžiui: tradicija grindžiamos, humanitarinių mokslų bei
01
05 /
2017

Vyskupas kankinys Vincentas Borisevičius: geras ganytojas už avis guldo gyvybę (Jn 10, 11)

Šį kartą – apie Suvalkų krašto sūnų vyskupą Vincentą Borisevičių. Vincentas Borisevičius gimė 1887 m. lapkričio 23 d. Bebrininkuose, Paežerių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. Tėvai, pamaldūs katalikai Augustinas Borisevičius ir Marija Rugieniūtė-Borisevičienė, šeimininkavę 40 hektarų ūkyje, išaugino 9 vaikus. Vincentas anksti neteko motinos. Tačiau jos meilę ir rūpestį atstojo vyriausioji sesuo. Matyt, tėvų pamaldumas ir nuoširdus tikėjimas turėjo
01
05 /
2017

Fatimos Dievo Motinos ikona „Vienijančioji“

Fatima ir Rusija [1] 1917 m. Fatimoje (Portugalija) trims piemenėliams – Jacintai, Pranciškui ir Liucijai apsireiškė Dievo Motina, prašydama kalbėti Rožinio maldą, atgailauti ir melstis už Rusijos atsivertimą, kad būtų išvengta būsimų komunistinio režimo nusikaltimų[2]. 1929 m. vienintelei gyvai regėtojai Liucijai (tuomet jau vienuolei karmelitei) Švč. Mergelė Marija perdavė žinią: kai popiežius ir vyskupai paaukos Rusiją Nekalčiausiai Jos
01
05 /
2017

„Magnificat“ naujienos Marijos radijuje

Gegužės mėn. "Magnificat" numeris išskirtinis - jo viršelį puošia Fatimos Dievo Motinos ikona, nutapyta Rusijoje ispanų kunigo prašymu. Prisiminsime apsireiškimo Fatimoje istoriją, gilinsimės į biblinę hermeneutiką, sužinosime, ką tai reiškia Opus Dei. Gegužės mėnesio "Magnificat" rubrikas pristato Dobilė Agnietė Budriūtė. Laida Marijos radijuje „Krikščioniškų leidinių apžvalga balandžio 27d. 9:45. Kartojama tą pačią dieną
26
04 /
2017


Penktoji Evangelija, arba ką dovanoja piligrimystė

Susitikti su Dievu savo kambarėlyje yra labai reikalinga ir svarbu. Taip pat būtina garbinti Kūrėją su bendruomene – Mišiose, rekolekcijose, vieni kitų namuose. Tačiau Viešpačiui patinka ir keliauti su savo tauta. Kad piligriminės kelionės yra puikus būdas sutikti Dievą, dar labiau Jį pamilti ir patirti Jo malones, „Magnificat“ liudijo Kauno arkivyskupijos Šv. Jono Pauliaus II piligrimų centro koordinatorius Mantas Kuraitis ir jo vadovaujamos religinės
15
04 /
2017