Naujienos

Nauja knyga vaikams. TEOFILIUS

Leidykla „Magnificat vaikams“ išleido arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai skirtą komiksų knygelę „Teofilius“. 7–12 metų skaitytojai patrauklia ir paprasta forma susipažins su Lietuvos palaimintuoju arkivyskupu T. Matulioniu. Knygelės dailininkė – Ona Kvašytė, pirmojo tarptautinio komiksų festivalio rengėja Lietuvoje. Komikso forma pateikiamose 5 trumpose biografinėse istorijose pabrėžiamas arkivyskupo T. Matulionio paprastumas, nuoširdumas,
11
06 /
2017

„Magnificat“ naujienos Marijos radijuje

Vilniaus šv. Juozapo mokyklos vaikai Sofija, Karolis, Vilius ir Justas pristato naująjį vasarinį „Magnificat vaikams“ numerį ir pasakoja apie piligriminę kelionę būsimo palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio keliu. Laida Marijos radijuje „Krikščioniškų leidinių apžvalga“ birželio 8d. 9:45. Kartojama tą pačią dieną 16:45.  
06
06 /
2017


Dievas kalba kino kalba

Dievas kalba kino kalba Kad alyvmedis duotų saldžius vaisius, pirmaisiais metais tenka įpjauti jo uogas. Kitaip kitąmet jos būna neskanios, rūgščios. Taip pat ir su žmogaus širdimi. Kad ji būtų pajėgi priimti meilę ir ją dovanoti, priimti Dievo žodį ir juo gyventi, kartais reikia ją įpjauti. Tai gali padaryti Krikščioniškas kino klubas (KKK) su Ramūnu Aušrotu priešaky. Edukologas ir teisininkas parenka filmus ir juos komentuoja, o po peržiūros kviečia
01
06 /
2017

Moriso Deni „Meilingoji Motina“

„Palaiminti romieji – jie paveldės žemę.“ (Mt 5, 5) Šią Evangelijos Kalno pamokslo mintį iliustruoja Moriso Deni (Maurice Denis, 1870–1943 m.) paveikslas, sukurtas 1923 m. Paveikslo ikonografija originali, nekartoja ankstesnių šio siužeto pavyzdžių ir suprantama tik pasiaiškinus visą menininko sugalvotą vaizdų sistemą, perteikiančią Kalno pamokslo turinį. Dėl tokio netradicinio, todėl ne kiekvienam aiškaus siužeto šiam atvaizdui yra prigijęs ir kitas
01
06 /
2017

Silpnas Dievas?

Evangelija pagal Morkų, 12, 1–12 Ir pradėjo Jėzus kalbėti jiems palyginimais: „Vienas žmogus įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą ir pastatė bokštą. Paskui išnuomojo jį vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus metui, jis nusiuntė pas vynininkus tarną atsiimti iš vynininkų savosios vaisių dalies. Tie pačiupo jį, sumušė ir paleido tuščiomis. Tuomet jis vėl nusiuntė pas juos kitą tarną, o tie jį sužeidė į galvą ir iškoneveikė. Jis
01
06 /
2017

Redakcijos žodis. 2017 m. birželis. Nr. 6(88)

Šis birželis Lietuvos Bažnyčiai ypatingas – birželio 25 dieną turėsime dar vieną palaimintąjį, – arkivyskupą Teofilių Matulionį. Beatifikacijos iškilmėse Vilniuje tikimasi sulaukti keliasdešimties tūkstančių tikinčiųjų iš visų Lietuvos kampelių, trokštančių pasisemti iš šio Dievo tarno narsos liudyti tikėjimą ir neapleisti jo sunkiomis aplinkybėmis. Į iškilmes atvyks ir Lietuvos jaunimo dienų, vykstančių birželio 23–25 dienomis, dalyviai. Visi drauge
01
06 /
2017

Marija Kazimiera Kaupaitė

Marija Kazimiera Kaupaitė Balandžio mėnesį minėjome 77-ąsias Motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės mirties metines. Tai puiki proga prisiminti šią taurią ir iškilią asmenybę. Minint Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus ir laukiant netrukus vyksiančios jo beatifikacijos prasminga prisiminti, kad šventumas – ne privilegija, bet programa, skirta ne vien tik vyskupams, kunigams, bet ir paprastam, kaime gimusiam žmogui. Kazimiera Kaupaitė
01
06 /
2017

Minėjimas

Prieš dvejus metus, 2015 m. gegužės 26 d., pas Viešpatį iškeliavo kun. Vaclovas Aliulis MIC, – reikšminga, plačiai žinoma Lietuvos kultūros figūra: Lietuvos Sąjūdžio Seimo Tarybos narys, Lietuvos ateitininkų federacijos dvasios vadas, žurnalų "Katalikų pasaulis" ir "Naujasis židinys-Aidai", leidyklų „Katalikų pasaulis” ir „Aidai” steigėjas, Lietuvos Biblijos draugijos steigėjas ir prezidentas, Kalbos premijos laureatas. Gegužės 26 d. 19 val. Vilniaus
25
05 /
2017