Vakaro malda šeimoje. 2011 m. gegužė. Nr. 5(15)

01
05 /
2011

Viskas prasidėjo nuo Marijos. Kažkur Nazarete. Ji išgirsta Žodį, kuris ją užkalbina.

Marija nebegali jo palikti. Ji taria „taip“ keliui , kurio dar net neįžvelgia. Jai teks visko patirti. Tačiau ji tiki. Dažnai visiškai nesuprasdama, kas vyksta, ji palaiko savo Sūnų. Ji tvirtai remiasi Dievu – net iki kryžiaus. Marija – žmogus kaip ir mes. Pašaukta ir išrinkta, ji turi kovoti už savo tikėjimą. Dėl jos tikėjimo atėjo Jėzus – Emanuelis, „Dievas su mumis“. Teo Šmidkoncas (Theo Schmidkonz)

Gegužės mėnesio skyrimas Dievo Motinai – viena brangiausių katalikiškų tradicijų. Švč. Mergelė jautriai ir švelniai priartina Dievo tikrovę prie mūsų. Prispaudus sunkumams žinome, kad prieglobsčio ir paguodos galime ieškoti jos motiniškame glėbyje. Išmokti gyventi pagal Evangelijos reikalavimus nelengva. Todėl verta pasinaudoti Marijos ištiesta ranka ir mylinčia širdimi.

Tegul maldos vieta įprasmina šį laikotarpį. Pasistatykime Švč. Marijos paveikslą. Papuoškime jį gražiais pavasariniais žiedais. Pasiruoškime giesmių, skirtų Jėzaus ir mūsų dangiškajai Motinai. Įtraukime į savo bendrą maldą Marijos litaniją ar drauge kurkime naujus kreipinius.

Melskimės ir už savo mamas, močiutes… Jų meilė lydi mūsų kasdienybę. Galima surašyti jų vardus ant simbolinio žiedo, kad visą mėnesį primintų, už ką meldžiamės. Net nepavartojus žodžių simboliai mums kalbės…

Šeimai susirinkus, maldos kampe uždegamos žvakės, pastatomas paveikslas, skirtas Marijai, gėlių puokštė… Vienas iš tėvų pradeda maldą.

Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Giesmė. Tegul mažesnieji išrenka giesmelę, skirtą Marijai.

Dievo žodis. Pasirinktinai galime skaityti dienos Evangeliją ar šias ištraukas:
– Laiminga įtikėjusi (Lk 1, 39–45)
– Tebūna man, kaip tu pasakei (Lk 1, 35–38)
– Prie Jėzaus kryžiaus (Jn 19, 25–27)
– Jie ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai (Apd 2, 1–13; 44–47)

Jei vaikučiai dar maži, skaitykime Bibliją vaikams ar neseniai pasirodžiusią „Katalikų pasaulio leidinių“ knygelę „Biblija ant lovos krašto“. Gal pravers ten pateikti pasiūlymai?

Tyloje apmąstykime gražiausią sakinį, pasidalykime juo su savo šeimos nariais. Jei yra nesuprantamų vietų, sustokime minutėlei pasiaiškinti, pasvarstyti.

Švč. Mergelės Marijos litanija. Gal jau esame tiek paaugę, kad galėtume drauge su visuotine Bažnyčia melstis litaniją, tai bandykime. Prieš tai atsiminkime, kam skiriame šią maldą. Paveskime Marijos globai mamas, močiutes, mūsų rūpesčius ir džiaugsmus. Išsakykime savus maldavimus.

Jei turime mažesnių vaikų, kuriems ši malda „neįkandama“, ir jei skaitėme Evangelijos ištrauką apie Mariją, pabandykime parinkti Jai tinkamus apibūdinimus ir patys sukurti Jai skirtą litaniją:

Pvz., Marija, kuri turi didelį tikėjimą, – melski už mus.
Marija, kurios prašymu Jėzus padarė pirmą stebuklą, – melski už mus.
Marija, kuri esi drąsi, …

Jėzaus išmokyta malda. Su pasitikėjimu tarkime: Tėve mūsų…

Tyla. Pabūkime drauge vidinėje tyloje, tegul Viešpats daro savo darbus…

Palaiminimas. Vienas iš tėvų (arba abu kartu) palaimina vaikus ir vienas kitą, paženklindami jų kaktas kryžiaus ženklu ir tardami: Tepalaimina Tave Viešpats.

Pabaigos malda. Kartu su angelu Gabrieliumi sveikinkime Mariją: Sveika Marija ar giedokime mėgstamą giesmę.

Ištvermės maldoje žvelgiant į Mariją. Ja sekdami, niekada neprarasime teisingos krypties. Juk ji trokšta, kad visi jos Sūnaus bičiuliai būtų laimingi amžinai.

Virginija ir Ramūnas Drukteniai

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.