Vakaro malda šeimoje. 2012 m. liepa. Nr. 7(29)

01
07 /
2012

„Kaip Tu, Motina, su šv. Juozapu ir Vaikeliu Jėzumi bendroje šeimos maldoje, šventadienių šventime, Jeruzalės šventovės lankyme radai atramą pakelti visus šio gyvenimo sunkumus ir išbandymus, taip, Tau užtariant, ir mūsų šeimos teatranda šią atramą sunkumams pakelti. Mūsų krikščioniškos šeimos tebūna, kaip ir Tavo, o Motin, Šventoji Šeima – kupinos tikėjimo, vilties, Dievo ir tarpusavio meilės šviesos. Teskleidžia jos tą palaimintą šviesą kitoms šeimoms mūsų Tėvynėje ir visame pasaulyje. Tavo globai, Krikščionių Šeimų Karaliene, pavedame mūsų šeimas, jose augančius vaikus ir vaikaičius. Amen.“ (Ištrauka iš maldos už šeimas į Krikščionių Šeimų Karalienę)

Liepos 2 d. Bažnyčia primena mums Švč. Mariją Šeimos Karalienę. Marijos „taip“ leido suspindėti Šviesai pasaulyje. Jos didžiausias troškimas – kad ta Šviesa apšviestų ir įprasmintų mūsų šeimų kasdienybę ir šventes. Tegul Marijos motiniška meilė ir išmintis būna mūsų nuolankiai priimta. Gal drauge su kitais maldininkais ir mūsų šeima išsiruoš į piligriminę kelionę Žemaičių Kalvarijon?

Kur, be Kryžiaus kelio, mūsų laukia ir stebuklais garsėjantis paveikslas, turintis Krikščionių Šeimų Karalienės titulą.

Daugeliui iš mūsų liepos mėnuo padovanoja atokvėpį. Vaikų mokyklinius rūpesčius pakeičia stovyklos, viešnagė pas senelius, džiaugsmas prie ežero ar jūros… Gyvename pačias ilgiausias metuose dienas. Saulė kyla anksti, o leidžiasi vėlai. Tegul šis laikas dažniau mūsų šeimoms primena Viešpatį – niekada nenusileidžiančią Saulę. Vakare, nors dar diena ir nesibaigusi, su šeima atsigręžkime į šią Šviesą. Jei atostogaujame, pabandykime surengti vakaro maldą gamtoje.

Šeimai susirinkus, maldos kampe uždegamos žvakės, pastatomas paveikslas, skirtas Marijai, gėlių puokštė… Vienas iš tėvų pradeda maldą.

Maldą pradedame kryžiaus ženklu.

Giesmė. Tegul mažesnieji išrenka giesmelę, skirtą Marijai.

Dievo žodis. Pasirinktinai galime skaityti dienos Evangeliją ar šias ištraukas:

Laiminga įtikėjusi (Lk, 39–45);
Tebūna man, kaip tu pasakei (Lk 35–38);
Prie Jėzaus kryžiaus ( Jn 19, 25–27);
Jie ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai (Apd 2,1–13; 44–47).

Jei vaikučiai dar maži, skaitykime vaikišką Bibliją ar neseniai pasirodžiusią knygutę „Biblija ant lovos krašto“ („Katalikų pasaulio leidiniai“, 2011). Gal pravers ten pateikti pasiūlymai?

Tyloje apmąstykime gražiausią sakinį, pasidalykime juo su savo šeimos nariais. Jei yra nesuprantamų vietų, sustokime minutėlei pasiaiškinti, pasvarstyti.

Jėzaus išmokyta malda. Su pasitikėjimu tarkime Tėve mūsų…

Tyla. Pabūkime drauge vidinėje tyloje, tegul Viešpats daro savo darbus…

Palaiminimas. Vienas iš tėvų (arba abu kartu) palaimina vaikus ir vienas kitą, paženklindami jų kaktas kryžiaus ženklu tardami: Tepalaimina Tave Viešpats.

Pabaigos malda. Kartu su angelu Gabrieliumi sveikinkime Mariją: Sveika Marija ar giedokime mėgstamą giesmę.
Ištvermės maldoje!

Virginija ir Ramūnas Drukteniai,
besimeldžiantys drauge su Kamile, Sigita, Jurgiu, Adomu (Vilnius, Šv. Jonų bažnyčia)

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.