Vakaro malda šeimoje. 2013 m. rugsėjis. Nr. 9(43)

01
09 /
2013

Rugsėjis. Kartu su pilnomis vaisių ir daržovių pintinėmis atkeliauja nauji mokslo metai. Jų pradžia ir dideliems, ir mažiems būna pilna nežinios, naujų situacijų, kurios dažnai kelia baimę. Tačiau Jėzus taria: „Nebijok.“ Viešpaties padrąsinti galime į juos žvelgti kaip į galimybę patirti naują nuotykį, kurio pagrindiniai herojai būsime mes. Žvelgdami į Jėzų, pasikliaudami Tėvo valia ir  Šv. Dvasios vedami leiskimės į šį naują gyvenimo nuotykį.

Vakaro maldoje atsiminkime mokytojus, dvasininkus, vadovus, kurie mus lydi šioje gyvenimo kelionėje. Išvardykime juos ir dėkokime Viešpačiui už jų rūpestį, žinias ir pastangas. Melskime jiems Šviesos ir Išminties. Dėkokime už dovanas, kuriomis mes patys esame apdovanoti, kuriomis dalijamės su kitais, kurių dėka galime augti, žengti pirmyn, atrasti…

Šeimai susirinkus, maldos kampelyje pastatomas paveikslas, uždegamos žvakės. Vienas iš tėvų pradeda maldą.

Viešpatie Jėzau, Tu sakei, kur du ar trys susirenka Tavo vardu, ten ir Tu esi su jais. Žvakės šviesa simbolizuoja Tavo buvimą su mumis. Viešpatie Jėzau, ten, kur esi Tu, ten taip pat yra Tėvas ir Šv. Dvasia. Ir todėl mes savo maldą pradedame Tavo akivaizdoje:

Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Giesmė. Tegul mažesnieji išrenka mėgstamą giesmelę.

Dievo žodis.

Tyloje apmąstykime gražiausią sakinį, pasidalykime juo su savo šeimos nariais. Jei yra nesuprantamų vietų, sustokime minutėlei pasiaiškinti, pasvarstyti.

Tyla. Pabūkime drauge vidinėje tyloje, tegul Viešpats daro savo darbus…

Užtarimo malda. Išsakykime savo rūpesčius, džiaugsmus, sėkmes ir nesėkmes. Melskimės už žmones, pasiruošusius mus mokyti, ugdyti, lydėti šiais mokslo metais. Ir su pasitikėjimu paveskime juos Viešpaties globai maldaudami: „Veski mus, Viešpatie, savo keliais.“

Gera perskaityti maldavimus iš vakarinės tos dienos MAGNIFICAT maldos, įsijungiant į dvasinę bendrystę su kitomis besimeldžiančiomis šeimomis, bendruomenėmis.

Palaiminimas. Vienas iš tėvų (arba abu kartu) palaimina vaikus ir vienas kitą, paženklindami jų kaktas kryžiaus ženklu ir tardami: „Tepalaimina Tave   Dievas – Tėvas ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia. Amen.“

Pabaigos malda. (Užgesinus žvakę.) Dabar žvakės šviesa jau užgesinta. Tačiau Kristaus šviesa kiekvienam iš mūsų turi toliau spindėti mūsų gyvenimuose. Todėl mes drauge meldžiame Viešpaties malda Tėve mūsų…

Ištvermės maldoje! Tai brangiausias dienos laikas, kai Viešpaties akivaizdoje išgirstame ir vienas kitą. Nepamokslaudami užtariame vieni kitus džiaugsmuose ir rūpesčiuose. Susigrąžiname darbų šurmulyje pamestą Ramybę ir Viltį. Ryžtamės mylėti daugiau nei šiandien. Neišsigąskime atsikalbinėjimų, zyzenimų, rutinos… Juk verta juos kūrybiškai įveikti.

Drauge su Juo į naują gyvenimo nuotykį!

Virginija ir Ramūnas Drukteniai
su Kamile, Sigita, Jurgiu ir Adomu

(Šv. Jonų bažnyčia, Vilnius)

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.