Už šeimas

01
06 /
2022

Šeima privalo būti paremta meile, kuri visuomet atnaujina santykius, atverdama vis naujus vilties horizontus. Šeimoje galima patirti nuoširdžią bendrystę, jei ji yra maldos namai, jei tarpusavio meilė gili ir tyra, jei atleidimas užgožia nesutarimus, jei kasdienio gyvenimo kartumą nuslopina abipusis švelnumas ir nuolankiai vykdoma Dievo valia. Šitaip šeima atsiveria džiaugsmui, kurį Dievas dovanoja visiems mokantiems džiaugsmingai dalytis. Ji drauge atranda dvasinės jėgos atsiverti išorei, kitiems, brolių tarnystei, bendradarbiaujant dėl visuomet naujo ir vis geresnio pasaulio kūrimo; todėl ji gali tapti teigiamų paskatų ugdytoja, evangelizuotoja, liudijanti gyvenimo pavyzdžiu. Tiesa, kad kiekvienoje šeimoje būna problemų, o kartais ir ginčų: „Tėve, susipykau.“ Visi esame žmonės, silpni, ir visi kartais pasiginčijame šeimoje. Pasakysiu jums štai ką: jei šeimoje susiginčijote, nebaikite dienos nesusitaikę. „Taip, susipykau“, bet prieš baigdami dieną susitaikykite. Ir žinote kodėl? Nes rytojaus šaltasis karas yra labai pavojingas. Jis nepadeda. Šeimoje reikia trijų žodžių – trijų žodžių, kuriuos visada reikia branginti: „Prašau. Ačiū. Atsiprašau.“ „Prašau“, kad nesikiščiau į kitų žmonių gyvenimą. „Prašau leisti man tai ir tai padaryti. Ar manai, kad galiu tai padaryti?“ „Prašau. Ar galiu?“ – pirmasis žodis, kad nebūtumėte įkyrūs. „Ačiū“ – už visą tą pagalbą, tarnystę, kurią atliekame vieni kitiems šeimoje. Visada sakykite „ačiū“. Dėkingumas yra kilnios sielos gyvybės šaltinis. „Ačiū.“ Ir tada – sunkiausia pasakyti – „Atsiprašau“. Juk vis pasitaiko padaryti ką nors blogo ir dažnai kas nors dėl to įsižeidžia. „Atsiprašau!“ „Atsiprašau.“ Nepamirškite šių trijų žodžių: „Prašau. Ačiū. Atsiprašau.“ Jei šeimoje, šeimos aplinkoje, yra šie trys žodžiai, šeimai sekasi.

Popiežius Pranciškus,
Sekmadienio vidudienio kalba prieš Viešpaties Angelo maldą,
2020 m. gruodžio 27 d.
„Magnificat“ vertimas.

Drauge su popiežiumi Pranciškumi kasdien aukokimės Dievui melsdamiesi už žmonijai ir Bažnyčios misijai iškylančius iššūkius.

DIENOS PAAUKOJIMO MALDA

Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje – žinau, kad tu visuomet su manimi. Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje. Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu, jo misijos bendradarbiu. Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus, visa, kas esu ir ką turiu. Drauge su Marija, Bažnyčios Motina, ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija.

Bažnytinės vyresnybės leista.
Vilnius, 2019 10 17

Popiežiaus intencija birželio mėnesį:

Melskimės už viso pasaulio krikščioniškas šeimas, kad savo kasdieniame darbe jos įkūnytų ir patirtų besąlygišką meilę ir augtų šventumu.

 

Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.