Naujienos

Redakcijos žodis. 2017 m. birželis. Nr. 6(88)

Šis birželis Lietuvos Bažnyčiai ypatingas – birželio 25 dieną turėsime dar vieną palaimintąjį, – arkivyskupą Teofilių Matulionį. Beatifikacijos iškilmėse Vilniuje tikimasi sulaukti keliasdešimties tūkstančių tikinčiųjų iš visų Lietuvos kampelių, trokštančių pasisemti iš šio Dievo tarno narsos liudyti tikėjimą ir neapleisti jo sunkiomis aplinkybėmis. Į iškilmes atvyks ir Lietuvos jaunimo dienų, vykstančių birželio 23–25 dienomis, dalyviai. Visi drauge
01
06 /
2017

Marija Kazimiera Kaupaitė

Marija Kazimiera Kaupaitė Balandžio mėnesį minėjome 77-ąsias Motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės mirties metines. Tai puiki proga prisiminti šią taurią ir iškilią asmenybę. Minint Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus ir laukiant netrukus vyksiančios jo beatifikacijos prasminga prisiminti, kad šventumas – ne privilegija, bet programa, skirta ne vien tik vyskupams, kunigams, bet ir paprastam, kaime gimusiam žmogui. Kazimiera Kaupaitė
01
06 /
2017

Minėjimas

Prieš dvejus metus, 2015 m. gegužės 26 d., pas Viešpatį iškeliavo kun. Vaclovas Aliulis MIC, – reikšminga, plačiai žinoma Lietuvos kultūros figūra: Lietuvos Sąjūdžio Seimo Tarybos narys, Lietuvos ateitininkų federacijos dvasios vadas, žurnalų "Katalikų pasaulis" ir "Naujasis židinys-Aidai", leidyklų „Katalikų pasaulis” ir „Aidai” steigėjas, Lietuvos Biblijos draugijos steigėjas ir prezidentas, Kalbos premijos laureatas. Gegužės 26 d. 19 val. Vilniaus
25
05 /
2017

„Magnificat“ naujienos Marijos radijuje

Birželio mėnesio "Magnificat"  pristato Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinės sekretorės padėjėja Jurgita Vaitkutė. Birželio mėnesį pradėsime Sekminių iškilme, kuri šiais metais sutampa su Tėvo diena. Taip pat be galo džiugi žinia, kad birželio 25 d. Lietuvos Bažnyčia turės dar vieną palaimintąjį, - arkivyskupą Teofilių Matulionį, kurio beatifikacijos iškilmę visi kartu švęsime Vilniuje. Laida Marijos radijuje „Krikščioniškų leidinių
25
05 /
2017


Naujiena. Plakatai

„Magnificat leidiniai“ parapijų, maldos grupių ir kitų organizacijų reikmėms išleido aukštos kokybės plakatus „Trakų Dievo Motina“ (Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos 300 metų jubiliejui), „Šv. Damijono kryžius“ (priešais jį šv. Pranciškus davė įžadą atstatyti Šv. Damijono bažnytėlę), „Vaikelis Jėzus“ (Fra Angelico paveikslo „Šešėlių Mergelė“ fragmentas vaikų katechezei). Visų plakatų dydis 50x72
23
05 /
2017

Gegužės mėnesio datos

Prieš 450 metų, 1567 m. gegužės 15 d., buvo pakrikštytas kompozitorius Klaudijus Monteverdis (Claudio Monteverdi). Vienas didžiausių pereinamojo iš Renesanso į Baroką laikotarpio kompozitorių gimė, augo ir mokėsi Lombardijoje, Kremonos mieste, kur giedojo katedros mokyklos chore. Monteverdis, kurį laiką dirbęs Gonzagų dvaro Mantuvoje kompozitoriumi, labiausiai pagarsėjo kaip ankstyvųjų operų ir pasaulietinių madrigalų kūrėjas. Vis dėlto paskutinius tris
15
05 /
2017

„Magnificat“ naujienos Marijos radijuje

Naujasis Magnificat vaikams numeris gegužės mėnesį kaip visada prisimena Pirmosios Komunijos šventę. Marijos radijo laidelėje apie savo Pirmąją Komuniją pasakoja Viktorija, mergaitė, kuri yra kitokia: į šį pasaulį ji atėjo anksčiau, išgyveno, atrodo, vien per mamos tikėjimą ir trykšta nepaprastu džiaugsmu ir meile. Kartu su ja Pirmosios Komunijos patirtimi dalinasi jos mama Valentina ir tikybos mokytoja Rūta. Laida Marijos radijuje „Krikščioniškų
11
05 /
2017


Profesija – tai kelias į šventumą

Ne tik kunigai ir vienuoliai, bet visi pakrikštytieji yra pašaukti siekti šventumo. Nesvarbu, kokia jų profesija, gyvenimo sąlygos ar padėtis. Gyventi Evangelija gali kiekvienas – praktikuodamas dorybes ir pašvęsdamas Dievui savo kasdienybę bei darbą. Kaip tai padaryti, turbūt geriausiai žino prelatūros „Opus Dei“ nariai. Jie pašvenčia Kristui savo darbą, atsiduoda sutiktiems žmonėms ir taip liudija pasauliui apie išganymą. Kryželis ant
01
05 /
2017