Naujienos

Redakcijos žodis. 2017 m. sausis. Nr. 1(83)

Sausio mėnesį pradėsime su Švč. Mergele Marija, Dievo Gimdytoja, minėdami jos dieviškąją motinystę. Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) šventė primins, kad turime kaip tie karaliai – trokšti, ieškoti ir suradus deramai pagarbinti Viešpatį. Kalėdų laiką užbaigs Kristaus Krikšto šventė. Atsiveria dangus, Dievo Dvasia nužengia ant Jėzaus, ir Tėvas paskelbia: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus!“ Sausio 1-oji yra maldų už taiką diena, o 18 dieną pradedame
01
01 /
2017

Sausio mėnesio datos

2017 m. sukanka 400 metų nuo Šv. Juozapato bazilijonų (arba Šv. Bazilijaus Didžiojo) ordino įkūrimo. 1596 m. sudaryta Brastos (Bresto) unija, suvienijusi dalį Lenkijos ir Lietuvos stačiatikių (ortodoksų) su Romos popiežiumi, davė pradžią graikų (Rytų) apeigų (unitų) Bažnyčiai. XVII a. pradžioje šioje naujai įsikūrusioje bendruomenėje buvo įvykdyta vienuolinio gyvenimo reforma. Savarankiški klauzūriniai vienuolynai, kuriuose buvo gyvenama pagal šv.
01
01 /
2017

Kaip naudotis „Magnificat“. 2017 m. sausis. Nr. 1(83)

Mieli „Magnificat“ bičiuliai, Tikime, kad kai kurie iš Jūsų meldžiatės su mumis jau nuo pirmojo „Magnificat“ numerio, tačiau kai kurie prie mūsų skaitytojų šeimos prisidėjote tik dabar ir kyla klausimas: kaipgi melstis su „Magnificat“? Jums ir skirta ši trumpa instrukcija. Perskaitę įvadinius straipsnius, atsiverčiate pirmąją mėnesio dieną. Ji pradedama Rytmetine malda, o užbaigiama Vakarine (arba Naktine) malda. Tai ištrauka iš Liturginių
01
01 /
2017

Ką daryti su senais „Magnificat“ numeriais?

Brangus skaitytojau, rankose laikote 83-iąjį mėnesinio maldyno „Magnificat“ numerį. Jei meldėtės su leidiniu nuo pradžių, nuo 2010-ųjų kovo, jau esate sukaupęs dešimtis jo egzempliorių! Tai didelis turtas ir kartu iššūkis – kur leidinius padėti, kaip juos antrą kartą panaudoti, kam jie gali būti naudingi ir šiandien? Štai keli pasiūlymai, kaip prikelti senuosius „Magnificat“ numerius naujam gyvenimui, suteikti džiaugsmo kitiems ir atlaisvinti šiek tiek
01
01 /
2017

Marija su Kūdikėliu Jėzumi ir šv. Jonu Krikštytoju

Karlo Maratos „Marija su Kūdikėliu Jėzumi ir šv. Jonu Krikštytoju“ Sausio mėnesio „Magnificat“ viršelyje matome italų menininko Karlo Maratos (Carlo Maratta, 1625–1713 m.) paveikslą „Marija su Kūdikėliu Jėzumi ir šv. Jonu Krikštytoju“. Karlas Marata buvo vėlyvojo Romos baroko tapybos mokyklos „galva ir vadas“. Susiformavo ir savo stilių sukūrė studijų įkvėptas, tačiau pats jautėsi „nutolęs nuo bet kokio jaunatviško lengvabūdiškumo“. Jo amžininkas meno
01
01 /
2017

Kas yra malda?

Šiame numeryje Palendrių šv. Benedikto brolis kun. Kazimieras Milaševičius baigia įžvalgas apie tai, kas yra malda ir apie žmogaus ryšį su Dievu per maldą. Kituose „Magnificat“ numeriuose laukite kitų autorių, pasauliečių ir dvasininkų, pasidalijimų sava maldos patirtimi. Kas yra malda? Žmogus buvo sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tai reiškia, kad žmogus yra būtybė, gebanti kalbėti, mąstyti Dievą, būtybė, gebanti, melstis, mylėti ir
15
12 /
2016

Gruodžio mėnesio datos

Šių metų gruodis ypatingas tuo, kad minime trijų reikšmingų vienuolinio gyvenimo įkvėpėjų arba atnaujintojų mirties šimtmečio sukaktį. 1916 m. gruodžio 1 d. mirė pal. Karolis de Fuko. Strasbūre gimęs Karolis Eugenijus de Fuko (Charles Eugene de Foucauld) jaunystėje, kaip Prancūzijos armijos kareivis, tarnavo Šiaurės Afrikoje. Tada jaunas vyras ir pamilo dykumą bei vienatvę... Būdamas 28 metų, Paryžiaus Šv. Augustino bažnyčioje jis išgyveno atsivertimo
15
12 /
2016

Biblinė hermeneutika: Bažnyčios Tėvai ir rašytojai aiškina Šventąjį Raštą

Bažnyčios Tėvai ir rašytojai skyrė Šventojo Rašto aiškinimui daug laiko ir pastangų. Tai liudija gausi jų raštija: apologijos, homilijos, komentarai, poezija, traktatai, etc. Visa tai sudaro neįkainojamą krikščioniškos minties lobyną ir padeda Bažnyčiai aiškinti įkvėptuosius tekstus. Pavaizduokime tai Evangelijos pagal Luką ištraukos (1, 26–38), skaitomos gruodžio 8 d., kai kurių fragmentų pavyzdžiu. Lk 1, 26–38 pasažas yra vienas žinomiausių
15
12 /
2016