Naujienos

Redakcijos žodis. 2018 m. kovas. Didžioji savaitė

Visa Didžiosios savaitės liturgija, anot kunigo Gedimino Jankūno, byloja mums apie Nukryžiuoto Dievo pergalę ir Prisikėlimo viltį. Tad ši Didžiajai savaitei skirta knygelė, kaip ir kasmet, kvies melstis ir budėti laukiant Prisikėlimo. Drauge su visa Bažnyčia lydėsime Kristų nuo Jeruzalės vartų iki Golgotos; prisimindami Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvenimą apmąstysime Kristaus kančią; o Velyknaktį atnaujinę Krikšto pažadus lauksime
25
03 /
2018

Viešpaties Dievo vieversys

Paimti į rankas Felixo Timmermanso (1886–1947) romaną keliagubas džiaugsmas: šiuo metu daugiau verčiama iš nyderlandų kalbos šiaurinio varianto, Lietuvos leidyklos dažniau leidžia šiuolaikinių Nyderlandų rašytojų romanus. „Šventojo Pranciškaus arfa“ (De harp van Sint Franciscus) pristato mums mažiau pažįstamą flamandų, nyderlandakalbių belgų, literatūrą, dar ir ne šiuolaikinę – Timmermanso romanas išleistas 1932 m. Tiesa, šio rašytojo kūryba lietuvių
19
03 /
2018

Kovo mėnesio datos

Bene reikšmingiausia šio mėnesio sukaktis – 450 metų nuo šv. Aloyzo Gonzagos gimimo (1568 m. kovo 9 d.). Šis šventasis jėzuitas daugeliui neblogai pažįstamas – kitaip nei prieš 1050 metų, 968 m. kovo 14 d., Kvedlinburge mirusi šv. Matilda Vestfalietė, Vokiečių karaliaus Henriko I Paukštininko žmona ir imperatoriaus Otono I motina, Kvedlinburgo moterų vienuolyno fundatorė, palaidota to paties vienuolyno Šv. Servacijaus bažnyčioje. Būtent šio vienuolyno
10
03 /
2018

Morali pagalba nevaisingoms poroms – naprotechnologija

Jei Abraomas ir jo žmona Sara būtų gyvenę mūsų dienomis, greičiausiai susilaukti Izaoko jiems būtų padėję naprotechnologijos specialistai. Ir tai nė kiek nesumenkintų Dievo stebuklo. Mat šis nevaisingumo ar kitų moteriškos sveikatos trikdžių gydymas yra visiškai moralus ir neužima Dievo vietos kuriant naują gyvybę, kaip kartais nutinka per pagalbinį apvaisinimą. Naprotechnologija – tai natūrali prokreacinė technologija, pasitarnaujanti nevaisingoms
01
03 /
2018

(Mt26, 14–25; Jn13, 21–33.36–38)

Pirmosiomis Didžiosios savaitės dienomis šv. Mišių liturgijoje skaitomos Evangelijų ištraukos, pasakojančios apaštalo Judo Iskarijoto gyvenimo dramą. Paminėjus Judo vardą daugelis mėgėjų ką nors parašyti religine tema jaučia vidinį poreikį griebtis plunksnos ar klaviatūros ir išlieti viską, ką neigiamo sukaupė savo viduje. Surinkus viską, kas parašyta apie Judą visais laikais ir visose geografinėse platumose, turbūt visoje žemėje nerastume žmogaus,
01
03 /
2018

Redakcijos žodis. 2018 m. kovas. Nr. 3(97)

Kovo mėnesį gavėnios kelionėje mus lydės viršelyje vaizduojamas Mozė. Mozė, kaip rašo menotyrininkė Jolanta Stupelytė, yra savo tautos vedlys, įstatymo perdavėjas, turėjęs ypatingą ryšį su Dievu ir įvykdęs Jo valią. Per gavėnią mes esame kviečiami atgailai, gailestingumo darbams ir širdies apvalymui dar sykį peržiūrint savo santykį su Dievu ir Jo įsakymais. Sesuo Renata Vanagaitė, komentuodama III gavėnios sekmadienio Evangeliją, rašo: „Vienas iš
01
03 /
2018

Lorenco Monako „Mozė“

Kiekvieną gavėnią išgyvename kartu su Moze, prisimindami keturiasdešimt metų trukusias jo klajones dykumoje su savąja tauta. Ir mes, bent akimirką patyrę išlaisvinantį Dievo palytėjimą, tuoj pat esame pakviečiami į dykumą, kad su dar didesniu ilgesiu ieškotume Dievo veido… Mozę, kaip tą, kuris tiesiogiai susitiko Dievą ir su Juo kalbėjo, šio „Magnificat“ viršelyje pristato žymus vėlyvosios gotikos dailininkas Lorencas Monakas (Lorenzo Monaco;
01
03 /
2018

Vasario mėnesio datos

Šių metų vasaris nešykšti įvairių sukakčių. Švęsdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį – ir atmindami tai, ką mūsų Tėvynei teko patirti vėliau, – negalime nepaminėti tą patį 1918 m. vasarį gimusių trijų Katalikų Bažnyčios ganytojų. Arkivyskupas Ignacijus Tokarčiukas (Ignacy Tokarczuk g. 1918 m. vasario 1 d., m. 2012 m. gruodžio 29 d.) sovietų valdžios metais pelnė nepalaužiamo Pšemyslio vyskupijos ganytojo vardą ir tapo vienu iš Lenkijos pasipriešinimo
15
02 /
2018