Naujienos

Redakcijos žodis. 2019 m. balandis. Nr. 4(110)

Besibaigiant gavėniai, kaip ir kasmet, į Jūsų namus atkeliauja dvigubas „Magnificat“ numeris. Šioje, storesnėje, knygelėje rasite gavėnios pabaigos skaitinius iki Verbų sekmadienio (balandžio 14 d.) ir skaitinius po Velykų (nuo balandžio 22 d.), taip pat įprastas rubrikas. Didžiąją savaitę (nuo Verbų sekmadienio iki Velykų) Jus lydės specialus leidinukas su Didžiosios savaitės liturgija, Kryžiaus kelio apmąstymais ir visais Velyknakčio bei Velykų
01
04 /
2019

„Orūs namai“ laukia senjorų

Kaip palengvinti skurstančių ir vienišų senolių gyvenimą? Sostinėje gyvenančiai, nuo Platelių kilusiai žemaitei Marijai Bunkaitei šis klausimas jau seniai nedavė ramybės. O kas, jei įdarbintume per didelius ir neekonomiškus senjorų butus? O kas, jei senoliai įsikurtų draugiškoje kaimynystėje, sykiu išsaugodami ir savo asmeninę erdvę bei savarankiškumą? Prieš trejus metus asmeninių finansų trenerei M. Bunkaitei šios mintys galiausiai susivedė į vieną idėją
01
04 /
2019

Giesmė Kristaus garbei šv. Pauliaus Laiške filipiečiams

Artėdama prie krikščioniškų metų viršūnės – Velykų nakties šventimo – Bažnyčia liturgijoje ypatingą vietą suteikia vienam seniausių krikščioniškosios tradicijos himnų, pateikiamam šventojo apaštalo Pauliaus Laiške filipiečiams (Fil 2, 5–11). Jį skaitome Verbų sekmadienio mišių antrajame skaitinyje, o pagrindinę šio himno eilutę „Kristus dėl mūsų tapo klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą,
01
04 /
2019

Biblinė hermeneutika: Biblija ir psichologija

Sausio mėnesio „Magnificat“ numeryje buvo rašoma apie komforto-diskomforto paradigmos naudingumą Šventojo Rašto kanono teologijai suprasti (žr. p. 12–16). Biblinis naratyvas prasideda (plg. Pr 1–2 sk.) ir baigiasi komforto būseną aprašančiais epizodais (plg. Apr 21–22 sk.). Visa likusi šventraštinė medžiaga kalba apie diskomforto būsenos, teologijos vadinamos gimtosios nuodėmės vardu, atsiradimą (plg. Pr 3, 1–7) ir jos pašalinimo procesą, teologijos
01
04 /
2019

Dovana skaitytojams

„Artumos“ leidykla išleido Gintauto Vaitoškos – gydytojo psichiatro, kelių knygų ir daugelio populiarių bei mokslinių publikacijų šeimos ir gimtiškumo klausimais – naują knygą Homoseksualumas: ko nebeleidžiama pasakyti? Psichologiniai, medicininiai, moraliniai ir socialiniai potraukio tai pačiai gimčiai aspektai. Siūlome keletą ištraukų iš šios knygos. Jaunoji karta yra visada pasiruošusi ginti „pažemintuosius ir nuskriaustuosius“. Dėl šio gražaus
01
04 /
2019

Rembranto „Šv. Tomo netikėjimas“

„Mūsų tikėjimui Tomo netikėjimas padeda daugiau nei apaštalų tikėjimas“, – šie popiežiaus Grigaliaus I žodžiai artimi mums ir šiandien. Žvelgdami į Rembranto paveikslą Šv. Tomo netikėjimas, publikuojamą „Magnificat“ viršelyje, mąstysime ir apie patį Tomą bei jo abejones. Kaip šis apaštalas atsiskleidžia Evangelijoje? Nors mūsų sąmonėje jis labiausiai iškyla kaip „neviernas Tamošius“, tačiau turbūt tai vienas iš mokinių, širdimi karštai pasiryžusių
01
04 /
2019

Kovo mėnesio datos

Prieš 550 metų, 1469 m. kovo 11 d., popiežius Paulius II suteikė atlaidus Deltuvos parapinei bažnyčiai. Atlaidai Švč. Trejybės titulo šventovei suteikti prašant jos fundatoriui – didikui Stanislovui Sudivojaičiui, fundavusiam Kauno bernardinų konventą ir koplyčią Vilniaus katedroje. Vienas iš šios malonės suteikimo motyvų – krikščionybės skleidimas tarp kaimynystėje gyvenančių „totorių ir pagonių“; „anksčiau totorių ir pagonių apeigų sekėjas“ buvęs ir
08
03 /
2019

Krikščioniškas internetinis dienraštis

Krikščioniškas internetinis dienraštis bernardinai.lt šiemet švenčia 15 metų sukaktį. Ta proga kalbiname naująją portalo vyr. redaktorę Rositą Garškaitę. Kūrybiniam procesui ji vadovauja kelis mėnesius, prieš tai buvo vyr. redaktoriaus pavaduotoja. Rosita į redakciją, kurios dalimi buvo anksčiau, studijuodama magistrantūrą, grįžo prieš dvejus metus. „Bernardinai.lt man visuomet atrodė ypatinga interneto erdvė, pasūdyta Evangelijos, švari, kultūringa.
01
03 /
2019
Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Tęsdami naršymą, sutinkate su privatumo ir slapukų politika.