Naujienos

Nauja knyga. „Maurice Zundel. Šiuolaikinis mistikas“

Maurice’as Zundelis (1897–1975) – šveicarų kunigas, mąstytojas, poetas, teologas, filosofas ir mistikas, tačiau visų pirma – laisvas žmogus. Pozityvus, autentiškas, realistas. Jo mintys drąsios, aistringos, sušildančios. Jis vargiai suklasifikuojamas. Vadinamas dvasiniu nuotykiautoju, nes į kelionę Dievo ir žmogaus link leidosi neįprastu būdu ne tik savo metui, bet ir dabartiniam. Jis pabrėžė, kad kiekvieno mūsų kasdienybė, šeimos ir profesinės pareigos
18
06 /
2018

Birželio mėnesio datos

Prieš 450 metų, 1568 m. birželio 5 d., Briuselio Didžiojoje aikštėje įvyko Egmonto ir Horno grafų egzekucija. Šiedu didikai drauge su kunigaikščiu Vilhelmu Oraniečiu buvo Ispanijos karaliaus valdomų Nyderlandų visuomenės lyderiai. 1566 m. per kraštą nusirito siaubinga katalikų bažnyčių niokojimo banga, minios vieną po kitos siaubė šventoves, naikindamos arba žalodamos juose esančius atvaizdus. Reaguodamas į tai, Ispanijos karalius naujuoju savo vietininku
15
06 /
2018

ŠV. KRYŽIAUS TERESĖ BENEDIKTA (Edith Stein)

Kryžiaus šviesa tamsioj nakty Edita Štein, kaip ir daugelis XX a. žydų, savo gyvenimą baigė dujų kameroje, Aušvico koncentracijos stovykloje. Tačiau kai ją kartu su seserimi Roza suėmė naciai, ji ne priešinosi, o išsigandusią Rozą drąsino: „Eikš, mudvi einame dėl savo tautos.“ Ar tai nėra visiška laisvė, savo gyvybę su ramybe ir pasitikėjimu atiduoti, aukojant už seserų ir brolių kančias? Iš kur ta Editos laisvė ir ramybė? Edita gimė 1891 m. spalio
01
06 /
2018

Ogiusto Rodeno „Dievo ranka“

Beveik natūralistinė, bet milžiniška, bent keturis kartus didesnė už tikrą, ranka išnyra iš grubiai nutašyto marmuro bloko. Grakštūs ir jautrūs pirštai tvirtai spaudžia dar vieną bloką. Tas judesio atvaizdas intriguoja ir skatina apžiūrėti skulptūrą iš kitos pusės. Ją apėjus, išryškėja iš pirštais suspausto bloko išnyrančios, sunkiai iš pirminės medžiagos besivaduojančios vyro ir moters figūros – du nuogi žmonės, du susipynę kūnai: Ieva ir Adomas.
01
06 /
2018

Biblinė hermeneutika: Šventasis Raštas ir šventoji liturgija

Šventasis Raštas yra vadinamas įvairiai: Biblija, Knyga, Knygų knyga, Dievo žodis, Dievo laiškas, Bestseleris etc. Šį sąrašą – savaime suprantama – būtu galima tęsti iki priežodinių „devynių galybių“, viskas juk priklauso nuo Šventojo Rašto definiciją sudarančiojo pasaulėjautos ir pasaulėžiūros. Tikintis žmogus įžvelgia jame užrašytą Dievo valią, o ateistas – senovinės žmonijos literatūros šedevrą. Iš pirmo žvilgsnio tai visiškai skirtingi apibūdinimai.
01
06 /
2018

Redakcijos žodis. 2018 m. birželis. Nr. 6(100)

Šių metų birželio numerio viršelis neįprastas. Tai bene garsiausio XIX–XX a. skulptoriaus Ogiusto Rodeno skulptūra „Dievo ranka“, vaizduojanti žmonijos tėvų Adomo ir Ievos gimimo akimirką. Menininką ir jo darbą mums išsamiai pristato nauja „Magnificat“ bendraautorė prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė. Ji vadina šią skulptūrą paminklu Kūrėjui ir kūrybai, kuria Rodenas tikėjo kaip aukščiausia vertybe, kuriai atidavė visą savo gyvenimą. Na, o toliau šį šedevrą
01
06 /
2018

Palydėjimas į amžinybę – su hospiso savanorių pagalba

Lenkijoje veikia 700 hospisų, Lietuvoje – vos du. Vienas jų – Kauno hospiso namai. Jų darbuotojai ir savanoriai teikia paliatyviąją slaugą mirštantiems ligoniams jų namuose. Jie lanko pacientus, teikia medicinines paslaugas, tvarko buitį, leidžia atsipūsti nuvargusiems artimiesiems. O svarbiausia – jie sėja amžinybės viltį ir padeda pasiruošti susitikimui su Dievu. Prieš septynerius metus kaunietės Žannos Jankovskajos bičiuliai ir bendraminčiai
01
06 /
2018

Gegužės mėnesio datos

Gegužės 23 d. sukanka 400 metų nuo Prahos defenestracijos (1618 m.). XVII a. pradžioje Bohemijoje ėmė ryškėti konfliktas tarp dalies valdančiosios Habsburgų dinastijos atstovų, ryžtingų katalikų, ir Bohemijos kilmingųjų, kurių daugumą sudarė protestantai. Šie, nepatenkinti protestantų bažnyčių veikimo imperatoriaus valdose ribojimu, du Ferdinando Habsburgo pasiuntinius katalikus išmetė iš Prahos pilies bokšto pro langą. Vargšai pasiuntiniai krito iš
15
05 /
2018